AC er i vekst og satser på kompetansebygging hos oss, og hos kunden

Nå har vi gleden av å presentere Bjørn Haraldseth som Kommersiell direktør for kompetanseutvikling.


Velkommen!

Bjørn er utdannet innen økonomi og ledelse, og har bekledd en stor bredde av kommersielt orienterte stillinger, inkludert roller som salgsdirektør, produktdirektør og markedsdirektør. Selskaper som KodakMotorola, Telenor og Storebrand står på CV’en hansSist ut var rollen som Direktør Customer Development i IT-drift selskapet Visolit. 

«Jeg er superentusiastisk over å bli invitert inn i AC teamet. For meg blir dette en ny arena der jeg kan bruke og utvikle min kommersielle bakgrunn, jobbe mer fokusert med å utvikle team og mennesker og ikke minst få jobbe sammen med dyktige og energiske folk.» 

Et kundeorientert tjenestespekter

AC bistår noen av Nordens mest attraktive virksomheter med innovative, moderne og smarte konsepter innenfor strategi & endring, kundeorientert organisasjonsutvikling, trening & kompetanseutvikling og rekruttering & utvelgelse. Det er akkurat denne helheten av tjenester som gjorde at Bjørn valgte AC 

Med et ønske om å tilføre noe nytt til en bransje som hadde stått stille lenge – der starter AC’s historie. Realiseringen av dette har gjort AC til et av Nordens raskest voksende konsulenthus. AC har utviklet en ny metodikk som skal redusere feilkilder og gi høyere treffsikkerhet i rekruttering. Den samme metodikken brukes i dag til å skape bedre resultater og raskere effekt i forbindelse med trening og utvikling av ansatteI sentrum for metodikken står People lab.  

– Ingen av våre konkurrenter har den helheten i tjenestetilbudet som vi kan skilte med – og ingen andre har People Lab, smiler Bjørn.  

AC begynte altså som et avansert rekrutteringsbyrå med et nyskapende tilleggskonsept for leder- og personalutvikling, nærmest som et toppidrettssenter for næringslivet. Den helheten Bjørn snakker om ble utvidet betydelig  i 2017 da AC utvidet med ytterligere to forretningsområder; ett for strategiutvikling og endringsledelse, og ett for kundeorientert organisasjonsutvikling. 

«Jeg har valgt The Assessment Company fordi jeg jeg er overbevist om at det ligger en unik styrke i kunne hjelpe kundene med den helheten som tjenesteområdene utgjør, og ikke minst at vi sammen tar ansvar for å gjennomføre planer og ambisjoner vi tar frem i møte med våre kunder.» 

Visste du at når Bjørn ikke er på jobb er han som regel å finne på en sykkel?

Vi gleder oss over å ha Bjørn på laget!