Skip to content

BÅRD NORDBY

Management Consultant
+47 922 87 160
LinkedIn

Bård Nordby (født 1972) er utdannet Cand Paed fra UiO og Bedriftsøkonom fra BI. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor og har de siste 10 år jobbet som konsulent internt og eksternt i virksomheter innenfor HR/organisasjonsutvikling. Han har utstrakt erfaring i å kartlegge og operasjonalisere adferdskompetanser og bruk av arbeidslivstester i organisasjonsrelevante prosesser. Videre har arbeidet spent fra planlegging av kultur- og kompetanseutvikling for å underbygge virksomheters strategi, til igangsetting og fasilitering av utviklingstiltak for ledere og ledergrupper, team og medarbeidere.  Bård er sertifisert på personlighets- og evnetester fra Master International (OPTO og ACE), samt sertifisert i bruk av Jungs Type Index (JTI) og Teamkompasset.