Ingvild Bergersen (født 1990) har tidligere erfaring fra TOPRO Industri, SINTEF Raufoss Manufacturing og NHO, hvor hun har opparbeidet seg god kompetanse på strategisk utvikling, innovasjon og kommunikasjon. Ingvild har sertifiseringer i Masters rekrutteringsverktøy (OPTO og ACE), samt JTI og LEAN.

Utdanning: Bachelorgrad (BSc) i Business Administration og en Mastergrad (MSc) i Finance and Strategic Management, begge fra Copenhagen Business School. Spesialisering i Energy Management fra Tulane University i New Orleans.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingvild-bergersen-24556442/


Management Consultant
+47 928 95 757
ingvild.bergersen@theac.no