Med kontorer i Oslo, Stockholm, Hamar, Trondheim og Bergen er AC i dag et av Nordens raskest voksende konsulentselskaper.

Vi i The Assessment Company ønsker å se bedrifter, ledere og medarbeidere lykkes og bli enda bedre på det de allerede er gode på. Vi jobber med bedrifter som tør å tenke annerledes.

Sammen med våre kunder realiserer vi potensial i mennesker ved å få innsikt i det strategiske fremtidsbildet. Vi leverer nye og effektive løsninger innen utvelgelse, strategi og utvikling som fyller kompetansegap og sikrer suksess og fremgang.

 

Vi tror på å tenke annerledes – og har utviklet PEOPLE LAB. som er et helt unikt verktøy i våre arbeidsprosesser. Våre metoder er forskningsbaserte og prestasjonsorienterte, og kvalitet i våre leveranser er vårt kundeløfte.

En blue ocean strategi

Brødrene Stian og Steffen Dyre Hansen hadde lenge en visjon om å skape en virksomhet som kunne tilføre organisasjoner og mennesker noe unikt og annerledes. Etter å ha sittet i lederroller i 15 år, i henholdsvis Norgesgruppen og Mercuri Urval, fullførte de INSEADs Executive Management Program med fokus på strategi, innovasjon og ledelse. Teorien om Blue Ocean Strategy har vært en viktig bidragsyter i etableringen av The Assessment Company AS.

Sentralt i etableringen var spørsmålene:

  • Kan vi finne en metode for å vurdere kandidater som har langt høyere validitet enn de som allerede er på markedet?
  • Kan vi i tillegg til å benytte det som er beste praksis i bransjen utvikle et konsept som i større grad vurderer ferdigheter?
  • Kan vi utvikle en metode for trening og utvikling som har en bedre effekt og som gir raskere resultater for våre kunder?