Dag Sælen-Årrestad (født 1977) er Client Partner i The Assessment Company AS.

Han har 20 års erfaring innen salg og salgsledelse, og er sterk til å identifisere behov og muligheter på mange nivåer. Han er grundig i kartleggingsfasen for å tilegne seg innsikt, og legger opp utviklings- og rekrutteringsløp med riktige ressurser, basert på dette.

Dag har jobbet som salgsleder i selskaper som Visma, Azets, Norengros, Kredinor og Strålfors – dette har gitt han bred innsikt i mange forskjellige organisasjoner og prosesser, samt et bredt nettverk i næringslivet.

Han har lang erfaring med rekruttering og coaching, og er aktiv og løsningsorientert i sitt arbeid.

Dag blir motivert av å bidra til god utvikling og gode resultater.


Client Partner
+47 934 70 600
dag.saelen-arrestad@theac.no