«En motstandsdyktig kultur danker ut effektivitet»

Uttalelsen kommer fra Marianne Hagen som nå går inn i rollen som Director & Architect Strategic Accounts i The Assessment Company.


Marianne kommer fra ManpowerGroup hvor hun blant annet har ledet Right Management i norden igjennom flere år og vært salgsleder for Right Management Europa.

Hun beskriver seg selv som en person som alltid er på vei og som ikke er ferdig tenkt. Hun sier samtidig at:

«Jeg er en salgsdrevet person og ønsker å ha følerne ute i markedet. Jeg vil jobbe sammen med kundene og i markedet for å kunne lære hver eneste dag. Læring er og blir min viktigste drivfaktor, og jeg ønsker å få mer læring inn i hverdagen til folk flest.»

Marianne bruker mye tid i markedet og mener at fokuset hos mange bedrifter og organisasjoner bør endres fra å bli mer effektive til å bli mer motstandsdyktige.

«Tiden vi alle har levd under det siste året har vært uforutsigbart, og det har dessverre ført til at flere bedrifter har satt søkelys på effektivitet.»

Ikke sjelden hører vi ledere snakke om at «vi har et effektivitetskrav som må opprettholdes». Når fokuset rettes mot effektivitet legges søkelyset på om medarbeiderne leverer etter plan?

Mye er sagt om målekultur og målinger generelt. Personlig slår Marianne et slag for en tillitsbasert kultur hvor fokuset rettes mot å ta sjansen på å stole på sine medarbeidere og se potensialet hos alle. Det finnes ingen sikre jobber, og derfor bør vi tilrettelegge for at læring skjer hver dag og kontinuerlig til det beste for arbeidsgiver og arbeidstaker.

«Å lære hver dag er for alle»

Det er den kollektive læringen som er viktigst, og det bør skje hver dag.

Nå er tiden inne for at bedriftene proaktivt planlegger og skaper helhetlige planer med søkelys på menneskene, kulturen og kompetansen de behøver for fremtiden.

Her er noen av Mariannes refleksjoner på hvordan man skal lykkes:

«Assess your options. Access the future.”

Alle organisasjoner har en drøm om hvor de skal. Reisen starter med å forstå gapet mellom hvor de er i dag og hvor de skal være i fremtiden.

Store endringer gjør at dagens ansatte ikke nødvendigvis har ferdighetene bedriften behøver om fem år. I takt med at bedriftene må se etter nye ferdigheter, får også arbeidstakerne lavere lojalitet til arbeidsgiveren.

«En motstandsdyktig kultur er virksomhetens evne til å forutse, reagere og tilpasse seg til det som skjer. Det handler om å tåle endringer og uforutsette hendelser. Det handler om å tåle en «støyt» og ha god kultur og prosesser som reduserer påvirkningen fra det som skjer.» 

Store endringer gjør at dagens ansatte ikke nødvendigvis har ferdighetene bedriften behøver om fem år. I takt med at bedriftene må se etter nye ferdigheter, får også arbeidstakerne lavere lojalitet til arbeidsgiveren.

I The Assessment Company hjelper vi våre kunder å ufarliggjøre endringer og fostre en motstandsdyktig utviklingskultur. Gjennom å jobbe med kontinuerlig trening og feedback er det viktig å bygge opp den selvtilliten, det mindset og de ferdighetene som ledere og medarbeidere må ha for å håndtere en hverdag i stadig endring.

Da AC ble etablert ble PEOPLE LAB.™ utviklet for å lykkes med nettopp dette. PEOPLE LAB.™ er en treningsarena for næringslivet, inspirert av idretten. I idretten trener man jo hver eneste dag for å forberede seg til konkurranser. I næringslivet konkurrerer vi kontinuerlig, men trener til gjengjeld sjeldent. I PEOPLE LAB.™ muliggjør AC mer kontinuerlig og mer praksis nær trening, så ledere, team og medarbeidere kan bygge de ferdighetene de må ha for å lykkes i sitt marked.

«Det gleder jeg meg til å bli mer kjent med!»


Assess your options, train your people, access the future

Hvilke muligheter har vi og hva behøver vi nå for å kunne etterleve strategien?

Uansett svar må bedriftene fremover ha enda mer fokus på at hver dag skal vi alle lære noe nytt. En bedrift bør være ett læringssenter, slik at man både attraherer, beholder og utvikler sine medarbeidere.

  • Skaper ferdigheter og kompetanse: Det finnes ingen sikre jobber. De ansattes sikkerhet for fremtidige jobber er deres egen kompetanse. Leder må legge til rette for at det kan skje.
  • Viser at det er lov å feile: Ledere må være åpne for å forandre seg, forberedt på å ta risiko og være villig til å mislykkes. Det må være en kultur der det er lov å prøve og gjøre feil.
  • Bruker de ansattes evne til å tenke selv: En leder kan ikke detaljstyre, men må være en leder som viser de store linjene.

«Det å kunne fostre samarbeid og læring blir den viktigste egenskapen en leder har» avslutter Marianne