GENERASJONSPRAT: RAFAEL GARAVITO

Hva gjør man når nye generasjoner stiller uvante forventninger til sine arbeidsgivere? I 2020 vil vi for første gang ha fem generasjoner på arbeidsplassen. Rafael Garavito sitter på verdens største datasett om preferansene til fremtidens arbeidstakere.


Tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet har endret seg. Det er ikke lenger tilstrekkelig at våre bedrifter baserer seg på antakelser om sine arbeidstakere, mener Rafael Garavito. Rafael er selvstendig rådgiver og leder for Universum i Spania, hvor han sitter på verdens største datasett om preferansene til fremtidens arbeidstakere.

– Dagens arbeidstakere har flere valg enn noensinne. Man må ta utgangspunkt i valide data hvis man skal bygge et employer brand. Det er viktig bedriftsøkonomisk, men også samfunnsmessig sunt, forklarer han.

I snart 30 år har Universum bygget verdens største datasett om unge folks preferanser når det kommer til jobb, utdanning og karriere. Under arrangementet den 6. november og skal Rafael, på grunnlag av dette, gi oss et verktøy for å bygge et employer brand. Les mer om arrangementet Nye generasjoner i arbeid, hva forventes av ledere?

I mellomtiden har vi bedt om Rafaels egne refleksjoner rundt generasjonsforskjeller på arbeidsplassen:

Hvilken generasjon tilhører du?
– Jeg er født i 1981, så i teorien er jeg så vidt en millennial (født mellom 1980 og 1995). Jeg kjenner meg også litt igjen i generasjon X, men identifiserer meg nok mest med millennials. Det ernærer «unge-følelsen» hos meg.

Hva mener du er de to tydeligste forskjellene mellom «millennials» og eldre generasjoner?
– Det er viktig å huske at det også er nyanser innenfor hver enkelt generasjon og at det finnes felles trekk mellom generasjoner. Men, hvis jeg tillater meg å generalisere litt, vil jeg si at de som er eldre ofte er mer opptatt av lønn, inntjening, og stabilitet. De yngre fokuserer på å jobbe i bedrifter som byr på trening og utvikling, og som kan fungere som en god referanse senere i karrieren. Disse forskjellene er viktige fordi forventninger og engasjement hos medarbeiderne påvirker bedriftenes resultater. Employer branding blir en vesentlig og kontinuerlig øvelse å forholde seg til, aktivt eller ei.

Hva kan generasjoner lære av hverandre?
– Det er sunt å alltid ville lære. Jeg tror de eldre generasjonene har mye å lære av de yngre når det gjelder tilpasningsdyktighet til teknologi. De yngste er gode til å akseptere, forstå og ta i bruk nye teknologier løpende. De yngre er også født og oppvokst i globale og mer mangfoldige miljø. Det gjør dem dyktige til å samarbeide i flate strukturer, med lavere hierarki- og silo-tankegang.

– Fleksibilitet, improvisasjon, globalt tankesett, mangfold og flate strukturer er nyttig i mange sammenhenger, spesielt i et marked som endrer seg rask. Med det sagt er det også slik at en viss form for struktur og en del erfaring er nødvendig, spesielt i store organisasjoner. Der kan de yngre helt sikkert lære noe av å lytte til de eldre.

De yngste er født og oppvokst i globale og mer mangfoldige miljø. Det gjør dem dyktige til å samarbeide i flate strukturer, med lavere hierarki- og silo-tankegang.  

Hva er ditt viktigste tips for å bygge bro mellom generasjonene?
– For det første må man forstå hva forskjellene er, til tross for likhetstrekk ellers, og la være å sensasjonalisere forskjellene. Mye av det vi leser i pressen er ofte generalisert, men vi må ikke glemme at det finnes nyanser innenfor den enkelte generasjon. For eksempel ser vi at dagens norske IT-studenter er mer opptatt av fleksibilitet, økonomer er mer opptatt av å kunne reise internasjonalt, mens ingeniører i større grad enn andre ønsker utfordrende arbeid.

– Det er også viktig å forstå nyansene på tvers av generasjonene. En som er 40 år og som sier han er opptatt av fleksibilitet, snakker kanskje om å komme på, og dra fra jobb når det passer, eksempelvis for å romme det å være forelder. «Fleksibilitet» kan for en som er yngre bety noe helt annet. For eksempel å være villig til å jobbe mange timer i noen uker, og deretter ha friheten til å reise en uke på ferie uten å måtte forklare hvorfor.

The Assessment Companys arbeid med ledergruppeutvikling tar utgangspunkt i at bedre forståelse for menneskene i teamet, er nøkkelen til effektivt teamarbeid. Rafael og The Assessment Company byr på mer innsikt under konferansen den 6. november.

Har du lyst til å lære mer om dette?  Nye generasjoner i arbeid – hva forventes av ledere? Husk påmelding innen 20. oktober!