Hvordan skape verdi ved digitale utviklingsløp?

Hva ville skjedd hvis en digital covid-hverdag skulle bety at norske bedrifter ville legge all trening og kompetanseheving på is? Det vet vi ikke svaret på, men heldigvis har det heller ikke vært tilfellet.


På samme måte som å trene på et treningssenter, gir arbeidstrening med medarbeidere en positiv energi. Med riktige metoder har vi klart å hente frem den samme energien i det digitale rom

Det siste året har åpenbart hatt sin innvirkning på mange arbeidsplasser og arbeidsmetoder. De som lå bakpå med mulighetene den nyeste teknologien har tilgjengeliggjort, ligger ikke nødvendigvis så langt bak lenger. Hverdagen for de fleste i dette landet, som sikkert er gjeldende mange andre steder i verden, har blitt mer digital og flere arbeidsoppgaver utføres nå på en litt annen måte enn før. Kommer vi noen gang til å gå tilbake til slik det var, eller vil dette være mer eller mindre den nye normalen fremover?  

Skal en lykkes med å nå mål, må en ha de ansatte med seg. Vi har opp igjennom AC sin levetid hatt flere titalls selskaper på besøk i vår PEOPLE LAB. ™ hvor de har fått muligheten til å trene. Trene på den typen ferdigheter og adferd hos ledere og ansatte som sikrer konkurransedyktighet i dag og i fremtiden. Toppidrettsutøvere trener hver dag for å lykkes i konkurranser. I næringslivet trener vi altfor sjeldent, og det til tross for at vi i næringslivet konkurrerer hver eneste dag. 

Fra idretten til næringslivet

Idretten har lenge brukt digitale verktøy og videoanalyse som en del av treningsarbeidet. De samme metodene tok vi i bruk da vi bygde treningsarenaen, PEOPLE LAB.™ i 2015Det siste året har muliggjort enda større utnyttelse av digitale verktøyog når verden ser ut som den gjør, så gir det jo noe glede å se at det digitale landskapet skaper positive synergier.

Illustrasjon fra digital treningssamling med AC

Hva ville skjedd hvis en digital covid-hverdag skulle bety at norske bedrifter ville legge all trening og kompetanseheving på is? Det vet vi ikke fasiten , men heldigvis har heller ikke det vært tilfellet. Snarere tvert imot. Vår erfaring er at en rekke virksomheter ser viktigheten av å fortsette å utvikle sine folk. Det er mange fordeler ved å trene sammen i det fysiske rom. Men vår erfaring viser nå at det finnes imponerende mange positive aspekter ved en heldigital tilnærming, som vi ikke har kjent på samme måte tidligere. Digital trening er tilnærmet så effektfullt, og det er enda mer effektivt – på den måten at det har blitt rom for mer trening per hode. Vi kommer tett på deltakerne, og gjennom god fasilitering blir faktisk gruppedynamikken og samtalene like gode som i det fysiske rom.   

«Trening er for noen forbundet med glede, mens det for andre ikke er en like viktig del av hverdagen. Det gjelder nok også for trening i arbeidslivet. Men på samme måte som å trene på et treningssenter, gir arbeidstrening med medarbeidere en positiv energi. Med riktige metoder har vi klart å hente frem den samme energien i det digitale rom», forklarer Bjørn Haraldseth som er leder for kompetanseutvikling i AC. 

 Deltakerne kan sitte hvor som helst, og for selskaper som har avdelinger på tvers av hele landet, har den digitale treningsformen gitt en stor økonomisk og praktisk fordel. Reisetiden forsvinner, og mulighetene for å trene oftere er nå større enn noen gang tidligere 

Helt klart mister vi noen relasjonelle fordeler ved det digitale, og trening fysisk i PEOPLE LAB.™ er enda mer gøy. Men tross alt ser vi at våre deltakere er veldig glade for å se hverandre i en annen setting i forbindelse med trening 

Synes du tematikken er spennende?

Da er du mer enn velkommen til å ta kontakt. Bjørn Haraldseth er leder for kompetanseutvikling i AC, og sparrer gjerne med deg. Kontaktinformasjon til Bjørn Finner du her.

Kontakt Bjørn Haraldseth