Kamilla Larsen (1995) har tidligere erfaring fra Search House hvor hun har opparbeidet kompetanse innen Executive Search og dialog med kandidater i rekrutteringsprosesser. Hun har også jobbet som butikkselger for Reimers og har lang erfaring med kunder og salg. Kamilla drives av å benytte sin psykologibakgrunn til å forstå hvordan mennesker fungerer som individer og i grupper, og til å få innsikt i organisasjoner. Hun er i tillegg interessert i å holde seg oppdatert på nyere forskning innen organisasjonspsykologi og rekruttering.

Utdanning: Bachelorgrad (BSc) i Psykologi og en Mastergrad (MSc) i Arbeids- og organisasjonspsykologi, begge fra Norwegian University of Science and Technology, NTNU. Under Bachelorgraden studerte hun ett semester ved University of Queensland i Brisbane, Australia.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kamillalarsen/


Business Consultant
+47 452 25 730
kamilla.larsen@theac.no