Ledelse: Gjør du de riktige tingene?

Mange ledere gjør hverken det de skal gjøre eller tror at de gjør, kommenterer Simon Elevenes til magasinet Personal og Ledelse.


Månedens portrett av Simon Elvenes i magasinet Personal og Ledelse treffer godt! Simon Elvenes har forsket på ledelse siden 2010. Han har filmet 500 ledere og brukt mange timer ute i felt for å observere hva ledere faktisk gjør. Simons forskning er klar: bruk av video, observasjon og feedback som middel for å skape selvinnsikt hos ledere er effektfullt.

– Veldig mange får en aha-opplevelse når de ser seg selv på film, kommenterer Hege Langfeldt som daglig jobber med lederutvikling gjennom videoanalyse i The Assessment Company.

Autopiloten er en viktig funksjon hos oss mennesker, men hvis vi glemmer å slå den av kan den bli fiendtlig. Vi tar ofte antakelser bygget på feilaktige overbevisninger. Det kan være antakelser om hvordan ting er, for eksempel om medarbeidere, kunder eller avdelinger, eller om hvordan vi som ledere opptrer eller agerer i ulike situasjoner. Over tid oppfatter vi disse som sannheter, selv om de ikke baserer seg på fakta.

 

Flere og flere tar utgangspunkt i forskningen

Man har lenge snakket om at næringslivet bør lære av idretten. Det er nettopp dette som understrekes av forskningen som Simon Elvenes refererer til; at videoanalyse, tilbakemeldinger og trening bidrar til endring i adferdsmønster. Det gjelder for idrettsutøvere, det gjelder for medarbeidere og det gjelder for ledere.

– Vi ser at flere i næringslivet begynner å innse dette, men dessverre er det også mange som henger etter, forklarer Langfeldt.

 

Velkommen til vårt toppidrettssenter for næringslivet

The Assessment Company sin tilnærming til kompetanseutvikling er forskningsbasert. Med utgangspunkt i forskning innen idrett og ledelse har vi bygget et toppidrettssenter for næringslivet, med metoder som vi empirisk vet har effekt.

Vi er glade for at forskningen understøtter måten vi jobber på. Gjennom videre forskningssamarbeid med både Simon Elvenes og med Handelshøgskolen BI skal vi bygge videre på denne forskningen i årene som kommer.

The Assessment Company har lang erfaring med trening av både ledere, team og medarbeidere gjennom observasjon og videoanalyse i PEOPLE LAB.™. Kom gjerne innom et av våre kontorer i Hamar, Oslo, Trondheim, Bergen eller Stockholm for en omvisning.

Les artikkelen i Personal og Ledelse her.