Marie (født 1991) har tidligere erfaring fra Telenor Group og Visma, og har gjennom sin karriere opparbeidet seg god forståelse for prosjektledelse, endringsledelse og Talent Management. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU og en mastergrad i Human Resource Management fra Copenhagen Business School. Marie er sertifisert i personlighets- og evnetester fra Master og Cute-e, PRINCE2 (prosjektledelse) og JTI (Jungs Type Index).
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marie-wingestad-6408715b/


Business Consultant
+4793845924
marie.wingestad @theac.no