Møt våre ansatte: Barbro Matre

Vi styrker laget med verdifull rekrutteringskompetanse i Bergen


Etter å ha bygget opp Top Temp bemanning Bergen sammen med Hamed Victory, gikk de noen år hvert til sitt før superteamet nå igjen er samlet i The Assessment Company. Barbro går inn i rollen som Business Consultant og gleder seg til å være med å bygge Bergenskontoret videre.

Barbro er utdannet førskolelærer og har tidligere arbeidet i Top Temp bemanning, Akasia Litlafjell barnehage og for arrangørverktøyet TicketCo. Hun forteller at reisen fra pedagogikk til salg og rekruttering har vært fantastisk.

 «Å arbeide med barn handler om å skape og opprettholde trygge rammer for utvikling og læring. Det samme gjelder for rekruttering og trening som vi gjør i The Assessment Company. For å identifisere ekte personlige egenskaper, klare å kartlegge behov hos kunder, samt legge til rette for organisasjonsutvikling trengs en arena hvor kandidater, kunder og kolleger kan være seg selv og føle seg trygge» 

De blir av Barbro møtt med respekt og likeverdighet for å kunne vise hvem de er. Barbro er en allsidig og uredd dame, som vet å bringe frem de beste kvalitetene i folk rundt seg. Velkommen på laget Barbro!

Visste du at Barbro bruker rødvin og smågodt som slankemat? Snakk om dame som driver ekstremsport!