Kathrine Bjerga blir ny leder for The Assessment Company Bergen!

"Å feile er et kraftig verktøy for læring i en innovasjonsprosess» forklarer Kathrine, som har lang erfaring med strategi, forretning og utvikling av mennesker.


Med bakgrunn som Head of New Business Innovation hos Tryg Forsikring, Strategisk rådgiver i Apriil og leder for Forretningsutvikling i Telenor, har Kathrine en solid erfaring fra utvikling av strategier, forretninger og mennesker. Kathrine sin kompetanse og erfaring fra ledelse, kommunikasjon, strategi og brukerorientert innovasjon i komplekse selskaper i kontinuerlig endring, har bidratt til å styrke hennes nyskapende, endringsorienterte og visjonære dna.

«Jeg tror på en empatisk tilnærming i endring og innovasjon og plasserer brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping. Magien skjer når vi evner å koble dypt med brukerens behov og integrerer testing som en viktig del av innsiktsarbeidet. Å feile er et kraftig verktøy for læring i en innovasjonsprosess»

En region i stor vekst

Bergensregionen er en av landets største eksportregioner, og næringslivet setter ofte et betydelig fotavtrykk internasjonalt. Dette er en styrke, men det legger samtidig et betydelig press på bedriftenes evne til å investere og realisere i bærekraftige løsninger. Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingbehov- og muligheter. For å lykkes i de utfordringene vi står overfor i møte med turbulente omgivelser må vi evne og utfordre oss selv og ta i bruk nye metoder for verdiskaping og vekst. Dette krever endringskapasitet, dristighet og mot hos ledere og medarbeidere.

«I Bergen er AC en innovativ utfordrer med unike konsepter. Vi er rigget for fremtiden og vil være en viktig samarbeidspartner for næringslivet.»

En utfordrer i konsulentbransjen

Gjennom vårt unike prestasjonskonsept PEOPLE LAB™ sikrer vi en langt høyere treffsikkerhet i rekruttering og utvelgelse, og mer effektiv utvikling av team og enkeltindivider. Slik vil vi bidra til at våre kunder sikrer verdiskapning og vekst i et marked i endring.

AC jobber med noen av Nordens mest attraktive virksomheter med innovative, moderne og smarte konsepter innenfor strategi & endring, kundeorientert organisasjonsutvikling, trening & kompetanseutvikling og rekruttering & utvelgelse. I tiden fremover ønsker AC Bergen, med Kathrine i spissen, å være en relevant sparringspartner for bedrifter i Bergensregionen som har ambisjoner om utvikling.

 Vi gleder oss til å få Kathrine med på laget!