Terje Bølstad begynner som Client Partner hos AC Bergen!

Grunnet økende relevans i samfunnet, og derav voksende kompetanse innen IT og teknologi, er AC blitt en viktig samarbeidspartner for et spekter av IT-virksomheter.


Terje har siden 2007 jobbet innen konsulentvirksomhet med både salg og ledelse innen IT. Hans seneste erfaring er fra softwareselskapet Scout Gaming Group, hvor han har hatt rollen som operasjonell leder med hovedansvar på å levere resultater via å bygge sterke team, kommunikasjon og prosesser på tvers av landegrenser. Videre har han vært regionleder for IT hos Experis i Bergen hvor fokus har vært å bygge opp og profesjonalisere virksomheten mot markedet. Terje beskrives som uredd til å innføre endringer, og får andre med seg med sin entusiasme og innsikt.

Grunnet økende relevans i samfunnet, og derav voksende kompetanse innen IT og teknologi, er AC blitt en viktig samarbeidspartner for et spekter av IT-virksomheter. I samarbeid med disse kundene jobber vi med strategi, trening og rekrutteringsprosesser. Alt for at virksomhetene lettere skal nå sine målsettinger. Med lang erfaring fra bransjen, vil Terje være en viktig brikke i dette arbeidet hos både nye og eksisterende kunder i Bergen og ellers i landet.

En bransje i stadig endring

Konsulentbransjen er i stadig endring, og vi må hele tiden være i forkant av de trender som markedet etterspør – eller vil komme til å etterspørre. Det å stadig utvikle vår kompetanse for å tilby rådgivning, trening og rekruttering til kunder som står i markedet, er noe Terje brenner for. Hos The Assessment Company vil Terje benytte innsikt og innovativ håndtering av prosesser, noe som er fremtidsrettet og aktuelt for både store og små bedrifter.

«En av mine triggere for å jobbe hos The Assessment Company er PeopleLab. Slik jeg ser det – finnes det nesten ingen grenser for hvilke områder dette kan benyttes til!»

Det å tilby en annerledes prosess, enten det er i utvelgelsen av nye medarbeidere, kompetanseutvikling eller organisasjonsutvikling, vil forankre eierskapet og gjennomføringen av endringen. Dette har AC vist gjennom sitt eget People Lab hvor mennesker settes i sentrum for all utvikling.

 

Vi gleder oss til å få Terje med oss på laget!