Nadia Ghouas (f.1970) Har i flere år jobbet i næringslivet i Oslo, og hun har bred erfaring på tvers av ulike bransjer og ulike fagområder. Hun har tidligere drevet egen virksomhet innenfor Retail, og hun har bred kompetanse innen detaljhandel, salg, ledelse samt konseptutvikling.

De siste sju årene har hun jobbet med individuell lederstøtte, leder-og teamutvikling, kommunikasjonstrening og prestasjonscoaching. Nadia har god erfaring med å fasilitere og designe workshops og prosesser.

Som konsulent arbeider Nadia strategisk for å realisere organisatoriske mål. Hun har en høy grad av forretningsforståelse og jobber effektivt både i prosesser og med mennesker, både én til én og i team.

Nadia er sertifisert CTI Coach, Skyggecoach- og fasilitator og mindfulnessinstruktør. Det som kjennetegner Nadia er tilstedeværelse, fokus, nytenkning, målbevissthet og entusiasme.


Management Consultant
+4798235319
nadia.ghouas@theac.no