Ny leder for Strategi & Endring i AC

I en tid hvor strategi og endring kanskje står enda sterkere enn noen gang, trer Ståle R. Bråtebekken inn som ny leder for vårt tjenesteområde Strategi & Endring.


Velkommen!

Ståle er 35 år gammel, og kommer fra Skansen i Åsnes. Han kommer til The Assessment Company fra stillingen som leder forretningsutvikling i Norsk Tipping AS. Ståle har også jobbet som direktør i finans i Telenor Group, og har tidligere erfaring som konsulent fra Accenture Management Consulting. Ståle er for øvrig en friluftselsker, og søker seg gjerne til Jotunheimen og Venabygdsfjellet når anledningen byr seg, men akkurat nå står ny jobb i The Assessment Company for tur!  På spørsmålet om hvorfor Ståle valgte AC sier han:

«Jeg valgte å starte å jobbe i The Assessment Company på grunn av muligheten det gir til å hjelpe et bredt spekter av selskaper i offentlig og privat sektor. Jeg ser virkelig frem til å bli bedre kjent med selskapene AC jobber med i hverdagen, og ikke minst alle ansatte».

Endringer som krever mer enn en plan

AC bistår noen av Nordens mest attraktive virksomheter med innovative, moderne og smarte konsepter innenfor strategi & endring, kundeorientert organisasjonsutvikling, trening & kompetanseutvikling og rekruttering & utvelgelse.

«Med et bredt tjenestespekter følger også en tverrfaglighet i kompetansen internt, den gleder jeg meg til å bli bedre kjent med» forklarer Ståle.

Helheten i tjenestetilbudet hos AC blir viktig for Ståle når han skal lede tjenesteområdet Strategi & Endring – et område som krever involvering av flere kompetansefelt. En strategiprosess eller en endringsprosess lar seg sjeldent gjennomføre med en plan alene – svært sentralt står menneskene i organisasjonen. Hvordan skaper vi forankring hos dem? Hvilken type adferd skal til for å lykkes? Hvordan realiserer våre ansatte sitt potensial gjennom strategien? Dette er spørsmål våre konsulenter jobber med i samarbeid med en rekke kunder. I sentrum står PEOPLE LAB.™ – et sentralt verktøy på tvers av alle tjenester poengterer Ståle:

«The Assessment Company har et helhetlig tjenestetilbud. I midten står PEOPLE LAB.™ sentralt som en katalysator – enten selskapet må endre strategi, forenkle sine kundereiser, eller rekruttere og utvikle mennesker».

Sammen er vi ansvarlig for å gjennomføre planer og ambisjoner som vi tar frem i møte med kunder. Vi ser fram til å få Ståle med på laget, i en strategisk viktig rolle for både for AC og for våre kunder!