Nye generasjoner i arbeid – hva forventes av ledere?

I 2020 har vi for første gang fem generasjoner på arbeidsplassen. Mangfold er som gull når det utnyttes på riktig måte, men hva er det som motiverer Millennials?


Lederskap utfordres på mye måter fordi gapet mellom generasjonene øker, mye på grunn av forskjeller bl.a i oppvekstvilkår og teknologiske forutsetninger. Hør Ingvild Bergersen, millennials og Business Consultant i The Assessment Company sine innspill til dagens ledere.