Nytt kontor i Bergen!

Med nyetablering i Bergen, begynner The Assessment Company å fylle Norgeskartet godt opp. Vi er 28 konsulenter som kan vise til solide referanser og resultater. Foruten Bergen er selskapet etablert i Oslo, Hamar, Trondheim og Stockholm.


Nina Eknes Ramm blir kontorets nye leder. Hun opplever The AC som et markedsledende og innovativt miljø, noe som fristet henne til å komme tilbake til konsulentbransjen.

”Vi bistår våre kunder i endrings- og utviklingsprosesser, samt jobber med utvelgelse av ledere og nøkkelpersoner i virksomheter. I denne konteksten er det for meg essensielt å ha fokus på, og forstå, det enkelte mennesket knyttet opp mot kundens forretning og strategi”.

The Assessment Company`s egenutviklede PEOPLE LAB.TM gjør at vi står for noe nytt og unikt innen analyse, utvelgelse og utvikling av enkeltpersoner og team. Bransjen har lenge trengt utvikling, og PEOPLE LAB.TM gir en unik mulighet for observasjon og videopptak som gir høy validitet i prosessene.  Det er med både stolthet og ydmykhet at Nina nå har tatt PEOPLE LAB.™ og The AC til sin hjemby Bergen, for å løfte bedriftene og lederne inn i fremtiden.

Med mer enn 20 års erfaring fra ulike lederposisjoner i regionen, bringer Nina med seg en solid og bred forretningskompetanse innen rådgivning, rekruttering, salgsledelse og lederskap.

På spørsmål om hvordan hun kan løfte The Assessment Company til nye høyder svarer Nina: «Med stort engasjement og bred forretnings-forståelse med å få innsikt i kundenes potensiale, avdekker vi hvor vi kan tilføre dem verdi. Mitt mål er å bistå bedrifter, ledere og medarbeider til å bli enda bedre på det de allerede er gode på, og jeg motiveres av å se at andre lykkes”. The Assessment Company´s verdier er likeverdighet, mot og entusiasme. Verdier som sammenfaller godt med Nina’s egne. Kanskje bør vi legge til synlighet. For synlig skal vi bli i Bergen! Med det ligger det også klare ambisjoner om vekst.

Nina gleder seg til en prat med deg!