Kurt Olsen Karsten (f. 1971) Tittel: Client Partner

Kurt er utdannet innen økonomi og har gjennomført flere lederprogrammer fra Handelshøyskolen BI.

Han har tidligere jobbet med salg og salgsledelse hos flere leverandører til Norsk og internasjonal dagligvare. I tillegg har han drevet eget selskap innen arbeidslivstrening og coaching for mennesker som skal tilbake til arbeidslivet. I den forbindelse har han utviklet flere ulike treningskonsepter.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kurt-o-karsten/


Client Partner
+47 994 08 910
Kurt.olsen.karsten@theac.no