Anne Britt er utadvendt, nysgjerrig og svært opptatt av det som skjer i nærings- og samfunnsutviklingen. Hun er utviklingsorientert og liker å utfordre det etablerte, noe hun gjør med integritet.

I The Assessment Company har Anne Britt det operative ansvaret for Trainee Innlandet i tillegg til å jobbe med organisasjonsutvikling og rekruttering. Hun har lang erfaring med kompetanseheving og lederutvikling i store og små organisasjoner, og underviser for BI og Høgskolen i Hedmark ved både åpne og bedriftsinterne programmer. Hennes fagområder er prosjektledelse, markedsføring, salg, forhandlinger og virksomhetsstrategi. I arbeidet med å designe gode utviklingsprogrammer og i selve gjennomføringen av disse, er Anne Britt opptatt av å knytte alle utviklingsløp mot virksomhetenes forretningsmodeller og strategier.

Anne Britt trives godt med ett ben i akademia og ett i arbeidslivet. Hun har som grunnutdanning en Mastergrad innen økonomi og markedsføring, og som etterutdanning en Master of Management grad fra BI med programmene Prosjektledelse, Teamledelse og Scenario, foresight and strategy.

Hos sin tidligere arbeidsgiver Hamarregionen Utvikling etablerte Anne Britt møteplasser og nettverk for næringslivet. Hun har gjennom sine mange verv og prosjekter skaffet seg et stort kontaktnett og god innsikt i ulike bransjer og regioner i Innlandet.