Ingvild Bergersen (født 1990) har tidligere erfaring fra TOPRO Industri, SINTEF Raufoss Manufacturing og NHO, hvor har opparbeidet seg god kompetanse på strategisk utvikling, innovasjon og formidling. Ingvild drives av sin interesse for forretningsutvikling og opplever organisasjonens «evne til å lære» som helt essensiell for bedriftenes langsiktige suksess.

Utdanning: Bachelorgrad (BSc) i Business Administration og en Mastergrad (MSc) i Finance and Strategic Management, begge fra Copenhagen Business School. Spesialisering i Energy Management fra Tulane University i New Orleans.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingvild-bergersen-24556442/


Business Consultant
+47 928 95 757
ingvild.bergersen@theac.no