Brødrene Stian og Steffen Dyre Hansen hadde lenge en visjon om å skape en virksomhet som kunne tilføre organisasjoner og mennesker noe unikt og annerledes. Etter å ha sittet i lederroller i 15 år, i henholdsvis Norgesgruppen og Mercuri Urval, fullførte de INSEADs Executive Management Program med fokus på strategi, innovasjon og ledelse. Teorien om Blue Ocean Strategy har vært en viktig bidragsyter i etableringen av The Assessment Company AS.

Sentralt i etableringen var spørsmålene:

  • Kan vi finne en metode for å vurdere kandidater som har langt høyere validitet enn de som allerede er på markedet?
  • Kan vi i tillegg til å benytte det som er beste praksis i bransjen utvikle et konsept som i større grad vurderer ferdigheter?
  • Kan vi utvikle en metode for trening og utvikling som har en bedre effekt og som gir raskere resultater for våre kunder?

Våre nøkkelkunder i dag er ressurssterke selskaper med et profesjonelt tankesett i forhold til det å se prestasjon og potensial i andre, og som ser menneskelige ressurser i sammenheng med selskapets overordnede strategi.

The Assessment Company tror på innsikt og prestasjonsorientering. Det å ha en god forretningsforståelse, være strategisk og ikke minst det å forstå mennesker er svært viktig i selskapets tilnærming og selve fundamentet i løsningene vi tilbyr. The Assessment Company ønsker å utgjøre en forskjell, både for våre kunder, kandidater og kolleger.