Det handler om å sette kunden i fokus for utviklingen

Sentralt i arbeidet med strategi, innovasjon og forretningsutvikling står verdiskapning – en organisasjons evne til å skape mer verdi med samme ressurser, eller samme verdi med færre ressurser. Det handler like mye om å velge bort, som å velge. Kundeinnsikt danner grunnlaget for kundeorientert utvikling, der organisasjonen, produkter og tjenester tilpasses etter kundens behov, i dag og i fremtiden.

Innsikt: Skal du bli bedre må du forstå hva som faktisk gir verdi for kunden. Kundeinnsikt er nøkkelen til å vinne kundens hjerter. Å se seg selv med kundenes øyne, utenfra og inn, er sentralt i arbeidet med organisasjonsutvikling.

Kundereiser: Gjennom kundereisen kan du bygge bedre kundeopplevelser. Det handler om hva kunden gjør i sin ferd før, under og etter en målrettet handling.

 

 

Organisasjonsdesign: Det er viktig å tilpasse organisasjonsdesign og prosesser med utgangspunkt i det som gir verdi for kunden. «Lean-metodikk» og «design thinking» står ofte sentralt i en slik fase. Hovedmålet vil alltid være å tilpasse prosesser, tjenester og produkter, så du reduserer kundenes smertepunkter og øker de områdene som gir kunden verdi.

Endring: Nøkkelen til økt kundeverdi ligger svært ofte hos dine ansatte, som gjennom trening vil være i stand til å skape verdi for kundene. Med trening i PEOPLE LAB.™ bistår vi organisasjonens ansatte og ledere med å effektivt tilpasse seg ønsket adferdsmønster.

Ønsker du å komme i gang?

«Å forstå kundereisen er en forutsetning for å lykkes med kundeorientering».

Hva skal til for å vinne kundenes hjerter? Svaret ligger i å forstå dine kunder og din bedrifts evne til å levere på kundebehov – gjennom dine ansatte.

Vi bistår deg med full prosess, eller ledd i prosessen. Vil du vite mer?

Kontakt Knut Are Norheim, Head of Business Design

Rådgivere som forstår din organisasjon

Enhver beslutning om kompetanseutvikling og rekruttering må basere seg på et strategisk fremtidsbilde. På samme måte vil en strategisk beslutning ofte stille nye krav til kompetanse og organisering. Alt dette henger sammen. For deg som kunde er det derfor viktig å finne en samarbeidspartner som forstår sammenhengene mellom strategi, kompetanse og utvikling.

Les mer om alle våre tjenester