Det handler om å sette kunden i fokus for utviklingen

Sentralt i arbeidet med strategi, innovasjon og forretningsutvikling står verdiskapning – en organisasjons evne til å skape mer verdi med samme ressurser, eller samme verdi med færre ressurser. Det handler like mye om å velge bort, som å velge. Kundeinnsikt danner grunnlaget for kundeorientert utvikling, der organisasjonen, produkter og tjenester tilpasses etter kundens behov, i dag og i fremtiden.

Innsikt: Skal du bli bedre må du forstå hva som faktisk gir verdi for kunden. Kundeinnsikt er nøkkelen til å vinne kundens hjerter. Å se seg selv med kundenes øyne, utenfra og inn, er sentralt i arbeidet med organisasjonsutvikling.

Kundereiser: Gjennom kundereisen kan du bygge bedre kundeopplevelser. Det handler om hva kunden gjør i sin ferd før, under og etter en målrettet handling.

 

 

Organisasjonsdesign: Det er viktig å tilpasse organisasjonsdesign og prosesser med utgangspunkt i det som gir verdi for kunden. «Lean-metodikk» og «design thinking» står ofte sentralt i en slik fase. Hovedmålet vil alltid være å tilpasse prosesser, tjenester og produkter, så du reduserer kundenes smertepunkter og øker de områdene som gir kunden verdi.

Endring: Nøkkelen til økt kundeverdi ligger svært ofte hos dine ansatte, som gjennom trening vil være i stand til å skape verdi for kundene. Med trening i PEOPLE LAB.™ bistår vi organisasjonens ansatte og ledere med å effektivt tilpasse seg ønsket adferdsmønster.

Ønsker du å komme i gang?

«Å forstå kundereisen er en forutsetning for å lykkes med kundeorientering».

Hva skal til for å vinne kundenes hjerter? Svaret ligger i å forstå dine kunder og din bedrifts evne til å levere på kundebehov – gjennom dine ansatte.

Vi bistår deg med full prosess, eller ledd i prosessen. Vil du vite mer?

Kontakt Knut Are Norheim, Head of Business Design