Det handler om å sette kunden i fokus for utviklingen

Sentralt i arbeidet med strategi, innovasjon og forretningsutvikling står verdiskapning – en organisasjons evne til å skape mer verdi med samme ressurser, eller samme verdi med færre ressurser. Det handler like mye om å velge bort, som å velge. Kundeinnsikt danner grunnlaget for kundeorientert utvikling, der organisasjonen, produkter og tjenester tilpasses etter kundens behov.

I AC starter vi alltid arbeidet med innsikt. Deretter skreddersyr vi et utviklingsløp som er tilpasset deres behov og situasjon. Vi bistår med forretningsmodellering, kundereiseanalyser, verdistrømsanalyser, prosessforbedring (LEAN), innovasjon, organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling. Sist men ikke minst er det sentralt at arbeidet leder til en vesentlig forbedring hos dere. Da står ofte organisasjonens mennesker og kompetanse sentralt.

I veldig mange tilfeller består utviklingsarbeidet av fire sentrale faser:

Innsikt – Å se seg selv med kundenes øyne, utenfra og inn, er sentralt i arbeidet med organisasjonsutvikling. Skal du bli bedre må du forstå hva som faktisk gir verdi for kunden, og hvordan din organisasjon presterer i kundens øyne i dag.

Kundereiser – Gjennom kundereisen kan du bygge bedre kundeopplevelser. Det handler om hva kunden gjør i sin ferd før, under og etter en målrettet handling. Veldig ofte kan kundereiseanalyse være et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet.

Organisasjonsdesign – Når innsiktsarbeidet er nedlagt starter design-fasen. Avhengig av type prosjekt bruker vi her ulike metodikker innen forretningsmodellering, LEAN og innovasjon. Hovedmålet vil alltid være å tilpasse prosesser, tjenester eller produkter, på en måte som reduserer kundenes smertepunkter og forbedrer de områdene som gir kunden verdi.

Endring – Nøkkelen til økt kundeverdi ligger svært ofte hos dine ansatte, som gjennom trening vil være i stand til å skape verdi for kundene. Med trening i PEOPLE LAB.™ bistår vi organisasjonens ansatte og ledere med å effektivt tilpasse seg ønsket adferdsmønster.

 

 

Ønsker du å komme i gang?

Vi bistår med full prosess, eller ledd i prosessen. Kontakt leder for tjenesteområdet for en uforpliktende snakk.


Kontakt Knut Are Nordheim

Forretningsmodeller

Et foretak som tåler endringer, har en forretningsmodell som stadig utvikler seg i takt med endringer i kundebehov.

Les mer 

Slik bygger du kundeverdi

Uavhengig av om du jobber B2B eller B2C er kundeinnsikt, kundereiser, organisering og kompetanse fire sentrale punkter når du skal øke kundeverdien.

Les mer

Rådgivere som forstår din organisasjon

Enhver beslutning om kompetanseutvikling og rekruttering må basere seg på et strategisk fremtidsbilde. På samme måte vil en strategisk beslutning ofte stille nye krav til kompetanse og organisering. Alt dette henger sammen. Derfor er det viktig å forstå sammenhengene mellom strategi, kompetanse og utvikling.

Les mer om alle våre tjenester