Elin Midtskogen (født 1983) har gjennom sin karriere opparbeidet seg god forståelse og erfaring med lederutvelgelse, rekruttering og kompetansekartlegging i ulike bransjer som blant annet teknologi, kommunikasjon og retail. Hun har flere års erfaring med Executive Search fra Visindi og har ledet rekruttering i Accenture Norge.

Elin har en Master of Science i Business Economics med spesialisering i Management og er sertifisert i Masters evne- og personlighetstester, samt OPQ personlighetstester.

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/elinmidtskogen/


Management Consultant
+47 400 75 243
Elin.midtskogen@theac.no