Vil du ta en prat?

RedCross

theacsuperadmin

Ønsker du å bruke din profesjonelle kompetanse og engasjementet ditt til å bidra i videreutviklingen av verdens største internasjonale humanitære organisasjon?  

Røde Kors er til for å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Norges Røde Kors har tre samfunnsmål: Redde liv, tilrettelegge for trygg oppvekst og bidra til liv i verdighet. Ditt digitale arbeid vil bokstavelig talt være livsviktig. Med din IT-faglige kunnskap vil du være med å skape løsninger som ikke er utviklet for ren profitt, men for å gi humanitær hjelp som bedrer livsvilkår og redder liv.  

Røde Kors har rundt 42.000 frivillige i Norge med stort behov for effektive og brukervennlige digitale verktøy som skal kunne hjelpe dem med å organisere eget eller andre frivilliges engasjement. Vi søker nå derfor etter flere viktige IT-ressurser til Røde Kors. Du vil bli en del av et sterkt faglig miljø, i en stor og anerkjent organisasjon. Det er et arbeid for både hodet og hjertet – og for å møte fremtidens samfunnsutfordringer. Ikke minst søker vi deg som både er en idealist og en realist. Du er en som ønsker å bruke ferdighetene dine til å utgjøre en forskjell. Hos oss vil du faktisk utgjøre en forskjell. 

 

Available missions 

Våre digitale løsninger skal gjøre det lett å være bruker. Samtidig skal vi drive prosesser som gjør at frivillige, delegater og ansatte ser muligheter for å effektivisere og automatisere arbeidet sitt gjennom teknologi. Dette vil frigjøre tid til å hindre og lindre nød og lidelse. Det er her du kommer inn.  

Vi er på utkikk etter skarpe digitale hjerner som evner å sette seg inn i nye ting, har god helhetsforståelse for IT og er motivert for å utvikle seg videre sammen med oss. At du kan identifisere deg med Røde Kors-bevegelsens verdigrunnlag og prinsipper er avgjørende for oss, og ikke minst er det viktig at du for lengst har forstått at teknologi faktisk utgjør en forskjell 

CRM-arkitekt – Som CRM-ansvarlig / -utvikler i Norges Røde Kors vil du spille en nøkkelrolle med det tekniske eierskapet til vårt hovedverktøy for å understøtte våre frivilliges arbeid. Vi bruker i dag On-Prem Microsoft Dynamics 2016, og det blir din oppgave å løfte denne til skyen, modernisere og videreutvikle denne plattformen. Les mer

Prosjektleder IKT – Som prosjektleder IKT vil du lede, delta i og koordinere tekniske og digitale utviklingsprosjekter i Røde Kors. Du vil lede anskaffelsesprosjekter, utarbeide mandater, planer, risikovurderinger og businesscaser på tvers av organisasjonen. Ditt beslutningsgrunnlag vi være et viktig innspill til styringsgruppen. Les mer

Integrasjonsarkitekt – Som integrasjonsarkitekt og utvikler i Norges Røde Kors vil du få det tekniske ansvaret for å videreutvikle vår API-plattform sammen med vår leverandør Integrio. Du får ansvar for overordnet arkitektur og føringer i utviklingsprosjekter, samt utarbeide, vedlikeholde og operasjonalisere arkitektur-målbilder for Røde Kors’ IT-systemer. Vår portefølje er omfattende, med MS Dynamics, O365, Visma Bluegarden, Unit4 Business World og Service Now i førersetet. Les mer

Businesspartner IT – Vi søker en dyktig relasjonsleder som vil få får ansvar for løsningsdialog med fagområdene, samt design og styring av IT-systemer i Røde Kors’ systemportefølje. Dette vil være en unik mulighet til å være førende i en digital transformasjon for Norges Røde Kors. Les mer

Microsoft365 Arkitekt – Som systemansvarlig for Azure og M365 i Norges Røde Kors vil du spille en nøkkelrolle med det tekniske eierskapet til vårt hovedverktøy for å understøtte våre frivilliges arbeid. Våre løsninger bygget på Microsoft-porteføljen er helt sentral i Røde Kors sin IT-strategi, og det blir din oppgave å modernisere og videreutvikle denne plattformen. Les mer

Datavarehus-arkitekt – Som datavarehus-arkitekt vil du få ansvar for overordnet arkitektur og føringer i utviklingsprosjekter, samt utarbeide, vedlikeholde og operasjonalisere arkitektur-målbilder for Røde Kors’ IT-systemer. Du vil ha et helhetlig ansvar for utvikling og arkitektur i vårt datavarehus og grunnlag for rapportutvikling innen Power BI, samt ansvar for oppfølging av ressurser tilknyttet disse systemene. En del av jobben vil også bestå i å videreutvikle og operasjonalisere vedtatt IKT-arkitektur sammen med våre IKT-arkitekter. Les mer

Lisens og kontraktsmanager – Som lisens- og kontraktsmanager vil du ha det overordnede ansvaret for IKT-enhetens leverandør- og kontraktsportefølje. Du vil utføre analyser og jobbe for å optimalisere lisensbruk, samt kontrakts- og leverandørportefølje. Det hører også med til rollen å bistå prosjekter i anskaffelsesprosesser, bistå kontraktseiere, rapportere på grunnlag av avtalt styringsmodell og bistå til å videreutvikle funksjon for anskaffelser og leverandørstyring. Les mer

Level Up 

I Røde Kors vil du få mulighet til å være med å styre digitaliseringsutviklingen i Norges Røde Kors. Du vil finne rom for faglig og personlig utvikling gjennom meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges og verdens største humanitære organisasjon.  

Vi satser sterkt på utvikling og kursing av våre ansatte, og vi bruker innovative metoder for å skape gode løsninger. Hos oss vi du få rom til å teste, feile og lære. Med mindre du selv er frivillig i Røde Kors, skal du ikke lete etter savnede i fjellet eller tilby digital leksehjelp, men med deg på laget lager vi løsninger som letter jobben for våre frivillige. Slik når vi fram til enda flere av dem som trenger hjelp fra oss.  

Increase your XP in 

 • MS Dynamics365 
 • Microsoft 365 
 • Azure 
 • Visma Bluegarden 
 • Unit4 Business World 
 • Service Now

Working @ Røde Kors 

Samtidig som mandatet vårt er å hindre og lindre nød og lidelse, er vi i Røde Kors også svært opptatt av å skape en god arbeidsplass. Vi investerer i våre ansatte, i form av god arbeidskultur, fleksible arbeidstider og andre goder. Vi har blant annet: 

 • Innskuddspensjon, hvor 7,1 % av lønn settes inn hver måned. Av dette finansierer Røde Kors hele 5,6 %. Det er ganske unikt i norsk arbeidsliv.  
 • Forsikringer for yrkesskade/yrkessykdom, reiseforsikring for tjenestereiser og fritidsulykkeforsikringer, samt at ansatte med minimum 20 % stilling er dekket av gruppelivsforsikring.  
 • Svært gode etterlateordninger dersom den ansatte dør – dette går både til etterlatt partner (gjelder også samboere) og barn. 
 • Vinterarbeidstid kl. 08.15-16.00 (1. september til 30. april) og sommerarbeidstid kl. 08.00-15.00 (1. mai til 31. august) 
 • Fleksitid og overtid 
 • Mobil og internett
 • Hovedavtale om bedriftshelsetjeneste med Aktimed Helse (tidligere Synergi Helse og Trygg1)  
 • Kantine
 • Sterk satsing på kurs og utvikling av de ansatte 
 • Støtte til trening 

Ikke minst vil du møte engasjerte kolleger i en mangfoldig organisasjon. Tross alt er det jo mennesker vi brenner for! 

Loading…. The future 

På mange måter er vi kanskje alle idealister, men her får du mulighet til å også være en realist. En som faktisk utgjør en forskjell.  

Ved å bruke din kompetanse, din real life XP og ditt nedslagsfelt, vil Røde Kors kunne hjelpe enda flere i fremtiden. 

And that, is not a game.