Hånden til en intervjuer i forgrunn, person i bakgrunn

Treffsikker rekruttering og utvelgelse

Da The Assessment Company ble etablert, var vårt spørsmål: Hvorfor rekrutterer alle selskaper på samme måte som før, til tross for at treffsikkerheten i tradisjonelle metoder er for lav? Løsningen ble PEOPLE LAB.™, et viktig verktøy for at våre kunder skal oppleve treffsikkerhet og merverdi når vi bistår med rekruttering.

Noen sentrale suksessfaktorer i rekrutteringsprosessen er:

Innsikt: Treffsikkerhet starter med innsikt i organisasjonens kompetansegap. Vi starter oppdraget med å bygge innsikt i hvor deres organisasjon står i dag, hvor dere skal i fremtiden, og hva slags ferdigheter deres nyansatte bør ha for å drive organisasjonen i riktig retning.

Interesse: En vellykket rekrutteringsprosess er avhengig av god tilgang på søkere, og ofte må gode kandidater motiveres til å søke. Vi tilbyr aktivt søk etter kandidater, videoannonser og skreddersydd mediestrategi som støtter ditt brand, og bygger kandidatenes motivasjon.

Vurdering: Vi lar kandidaten vise sitt potensiale og evne til fylle den nye rollen, gjennom intervjuer, tester og praksisnær case i PEOPLE LAB.™. I caseoppgaven vurderes kandidatens evne til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne. En praksisnær test er i følge forskning den beste enkeltstående måten å si noe om evnen til å håndtere kjente utfordringer i stillingen.

Beslutningsgrunnlag: Video fra case, gode rapporter og veiledning fra våre konsulenter er viktige bidrag for deg som skal treffe den endelige beslutningen. Gjennom vårt følge med kandidatene i hele prosessen tegner vi et tydelig bilde av kandidatenes styrker og utviklingsområder tilknyttet rollen, samt hva som kreves av leder / organisasjon for at vedkommende skal lykkes.

Nysgjerrig på hva slags stillinger vi jobber med akkurat nå?

Se alle aktive stillinger

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å rekruttere?

«Å ivareta både kunde og kandidat er en av våre viktigste oppgaver. Både kunder og kandidater som er i prosess hos oss skal oppleve læring gjennom prosessen».

Kontakt Ida B. Hoff, leder for Invite