Hånden til en intervjuer i forgrunn, person i bakgrunn

Treffsikker rekruttering og utvelgelse

Da The Assessment Company ble etablert, var vårt spørsmål: Hvorfor rekrutterer alle selskaper på samme måte som før, til tross for at treffsikkerheten i tradisjonelle metoder er for lav? Rekruttering er en strategisk beslutning – en nyansatt skal ikke bare være riktig i dag, men også i fremtiden. Derfor har vi utviklet en metode som gir høyere treffsikkerhet og mer verdi – både for deg som skal rekruttere og for kandidater.

 

Bygge innsikt: Enhver utvelgelse er strategisk. Vi starter oppdraget med å forstå de strategiske mulighetene og utfordringene dere står overfor. Gjennom samtaler med nøkkelpersoner bygger vi innsikt i hvor deres organisasjon står i dag, hvor dere skal i fremtiden, og hva slags ferdigheter deres nyansatte bør ha for å drive organisasjonen i riktig retning.

Skape interesse: En vellykket rekrutteringsprosess er avhengig av god tilgang på søkere, og ofte må gode kandidater motiveres til å søke. Vi tilbyr aktivt søk etter kandidater, videoannonser og skreddersydd mediestrategi som støtter deres brand, og bygger kandidatenes motivasjon.

Vurdere: En praksisnær test er i følge forskning den beste enkeltstående måten å si noe om evnen til å håndtere kjente utfordringer i stillingen.Gjennom samtaler med kandidater bygger vi hypoteser for deres personlige egenskaper, ferdigheter og motivasjon. Vi lar kandidaten vise sitt potensiale og evne til fylle den nye rollen, gjennom intervjuer, tester og praksisnær case i PEOPLE LAB.™. I caseoppgaven vurderes kandidatens evne til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne.

Beslutte og gjennomføre: Video fra case, gode rapporter og veiledning fra våre konsulenter er viktige bidrag for deg som skal treffe den endelige beslutningen. Gjennom vårt følge med kandidatene i hele prosessen tegner vi et tydelig bilde av kandidatenes styrker og utviklingsområder tilknyttet rollen, samt hva som kreves av leder / organisasjon for at vedkommende skal lykkes.

 

 

TJENESTER - Rekruttering og utvelgelse

Lederrekruttering

Spesialistrekruttering

Salgs- og rådgivende roller

Annonsering

Aktivt søk (search)

Outplacement / omstilling

Screening

Intervjuer

Sluttvurdering

Tester og arbeidsprøver

Onboarding

 

Trenger du bistand med å rekruttere?

«Å ivareta både kunde og kandidat er en av våre viktigste oppgaver. Både kunder og kandidater som er i prosess hos oss skal oppleve læring gjennom prosessen».

Kontakt Ida B. Hoff, leder for Invite

Rådgivere som forstår din organisasjon

Enhver beslutning om kompetanseutvikling og rekruttering må basere seg på et strategisk fremtidsbilde. På samme måte vil en strategisk beslutning ofte stille nye krav til kompetanse og organisering. Alt dette henger sammen. For deg som kunde er det derfor viktig å finne en samarbeidspartner som forstår sammenhengene mellom strategi, kompetanse og utvikling. 

Alle våre tjenester