Connecting people to the future

Vi på The Assessment Company (The AC) har bestämt oss för att ta förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en ny nivå, genom att bland annat introducera PEOPLE LAB™ – vårt innovativa och forskningsbaserade koncept. Med People Lab skapas mer träffsäkra urval vid rekrytering, och effektivare träning av individer, ledningsgrupper och team.