Selvinnsikt kan hjelpe ledere mer enn en MBA

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results – Albert Einstein.


Hvordan lede i en rask omskiftelig verdenI 2020 trer «Generasjon Z» inn i arbeidslivet. Da vil vi for aller første gang ha fem generasjoner på jobb. Det skaper større forskjeller, flere krav og flere forventninger til deg som leder. Men det blir også muligheter. Dersom du bruker mulighetene riktig kan du bygge morgendagens A-lag.  

Ledelse har vært igjennom mange epoker: fra kommando og kontroll i industrien på starten av 1900-tallet, via innflytelse på 30-tallet og senere til autentisk lederskap på 1990- og 2000- tallet. Sist inn i rekken er det såkalte «holakratiet»: en fullstendig desentralisert organisering, hvor ledertittelen er fraværende. Den amerikanske nettgiganten Zappos var tidlig ute med å implementere organisasjonsformen. En suksess mener noen. En fiasko mener andre.

«Sist inn i rekken er det såkalte holakratiet, en fullstendig desentralisert organisering, hvor ledertittelen er fraværende.

Det er vanskelig å orientere seg innen ledelsesfaget, og nærmest umulig å holde seg oppdatert. I mellomtiden løper hamsterhjulet sin gang. Vi har fulle kalendere: strategier skal ferdigstilles, prosesser og teknologier skal implementeres og budsjetter overholdes. Finnes det metoder for lederutvikling som gir rask effekt? Noe som gjør det enkelt å sette kunnskap ut i praksis umiddelbart?


Fra autopilot til selvinnsikt

Studier viser at å kikke seg selv i speilet kan være en god start. Ledere i over 800 selskaper, fordelt på 100 land var nylig med i en nylig undersøkelse (HBR, 2018), som viste at selvinnsikt, i mye større grad enn lederutdannelse, var en fellesfaktor blant de mest suksessfulle lederne.

Selvinnsikt går aldri ut på dato. Og vår erfaring i The Assessment Company er at selvinnsikt er et effektivt middel for å endre individets handlingsmønstre. Men selvinnsikten kommer ikke av seg selv. Den lar seg lett undertrykke av autopiloten og må trenes for å holdes ved like.


PEOPLE LAB.™ – connecting people to the future

Galskap er å gjøre det samme igjen og igjen og forvente annerledes resultater.

Norske firmaer skal rykke seg. Vi skal nå nye høyder, og slå flere rekorder. Det fordrer endring, og endring starter med menneskene. Med PEOPLE LAB.™ som verktøy har vi bygget et toppidrettssenter for næringslivet.

«Mangfoldet i teamet er viktig, men manglende evne til å forstå hverandre og den enkeltes rolle kan fort lede til konflikter.

Selvinnsikt kan tilegnes ved hjelp av to metoder: 1) Tilbakemeldinger og 2) å se seg selv i tredje person.

Den første er dessverre altfor lite brukt, og den andre lar seg sjeldent gjøre i praksis. Men med PEOPLE LAB.™ møter vi nettopp denne utfordringen. Våre lokaler og konsepter er bygget for å gi selvinnsikt, gjennom å stimulere til tilbakemeldinger og la deltakerne observere seg selv og sine handlinger.

Det gjør vi gjennom tre steg:

Innsikt og analyse:
Hvor er selskapet i dag? Hva slags folk har vi? Hvor skal vi? Ethvert team er bygget opp av forskjellige personligheter. Mangfoldet i teamet er viktig, men manglende evne til å forstå hverandre og den enkeltes rolle kan fort lede til konflikter og ineffektiv kommunikasjon. Våre konsulenter er sertifisert i psykometriske verktøy som hjelper oss å forstå teamet, individene og faktorer som motvirker effektivt samspill.

Teori:
Når vi setter innsikt om dagens situasjon opp mot selskapets forventninger til fremtiden, danner vi oss et bilde av selskapets kompetansegap. Med bakgrunn i kompetansegapet, velger vi de teoretiske verktøyene som best kan veilede teamet til å takle kompleksitet og treffe beslutninger i vanskelige situasjoner.

Teknologi og praktisk erfaring:
I PEOPLE LAB.™ kombinerer vi teknologi med trening og feedback. Teorien settes ut i praksis umiddelbart, og gjør det lettere å ta læringen med tilbake i egen organisasjon. Gjennom praktisk læring får deltakerne innsikt i hvordan teamet bør jobbe for at organisasjonen skal nå sine mål. Vi kombinerer teknologi og mennesker, og bruker filmteknologi, kulisser og enveisvindu, sammen med erfarne konsulenter, for å skape selvinnsikt, teaminnsikt og tilbakemeldingskultur i trygge, men virkelighetsnære omgivelser.