Vil du ta en prat?

Per K. Schjetne

Ansatte

Per K. Schjetne

Per Schjetne (født 1970) er Management Consultant (Trondheim) i The Assessment Company. 

Han har jobbet med rekruttering og utvelgelse siden 2007. Han har utdanning gjennom Forsvaret og i tillegg en bachelorgrad i sykepleie. Per har jobbet åtte år på hjertemedisinsk overvåkning på St. Olavs Hospital, før han meldte overgang til rekrutteringsbransjen. Han har drevet eget rekrutteringsselskap fra 2015 til 2023. 

Per er sertifisert i flere testverktøy. Gjennom sine mange år i bransjen har han opparbeidet seg bred kompetanse innen faget. Som konsulent har Per lang erfaring med å lede og gjennomføre rekrutteringsprosesser fra A-Å. Han har jobbet mot mange sektorer og stillingskategorier, de siste årene mest med tekniske stillinger innen IT, bygg og anlegg.  

Per har stort nettverk og mye erfaring med searchprosesser. Hans kompetanse omfatter search, executive search, psykometrisk testing, analyse, medierådgivning/annonsering, utvelgelse, kvalitetssikring. 

Sertifiseringer:

Core & Opto (Master)
Matrigma (Assessio)
NEO PI-3 (Hogrefe)