Avtal et møte

Nils Arne Nordheim

Board members

Nils Arne Nordheim

Nils Arne Nordheim har vært medlem av styret i selskapet siden starten i 2014, de siste 4 årene som styreleder.

Han har bred leder- og styreerfaring fra næringslivet. Hans utdanningsbakgrunn er siviløkonom- og høyere revisorstudiet ved Norges Handelshøyskole. Han jobber i dag utelukkende med styrearbeid.

Nils Arne er også styreleder i The Assessment Company Holding AS og The Assessment Company AB i Stockholm.

Tilbake