Få fremdrift og riktig fokus i strategiprosessen.

Vi bistår med å definere hvor din virksomhet er i dag, og hvor den skal være i framtida. Så tar vi oss dit – i sammen.

Innsikt: Innsikt i nåsituasjonen gir deg bedre grunnlag for å definere riktig vei til målet. I innsiktsfasen definerer vi hvor din organisasjon er i dag, og hvor den skal være i framtida.

Rammeverk: Med godt rammeverk og utgangspunkt i beste praksis, og med solid erfaring med forretningsutvikling og styring og oppfølging av strategi- og endringsarbeidet, gir vi mer effekt i strategiprosessen.

Fasilitering: Et godt resultat baserer seg på involvering, forankring og evne til å stille relevante spørsmål. Vi fasiliterer prosessen, slik at tiden dere legger ned faktisk gir verdi.

Endring: Svært ofte avhenger resultatet av dine ansatte. Gjennom trening og adferdsendring i PEOPLE LAB.™ blir ansatte bedre rustet til å lykkes.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå?

«Når det virkelig gjelder er det menneskene det kommer an på. Endring krever mer enn sterk forretningsforståelse. For å lykkes må man ha menneskene med seg».

Kontakt Rune Hummelvoll, Head of Strategy & Change