Få fremdrift og riktig fokus i strategiprosessen

Hva skal til for å lykkes med strategi- og endringsarbeidet? Svaret ligger i å forstå kompleksiteten i nåsituasjon og framtidsscenarier, og å få de ansatte med på reisen. Vi bistår med å definere hvor din virksomhet er i dag, og hvor den skal være i framtida. Så tar vi oss dit – i sammen.

Innsikt: Innsikt i nåsituasjonen gir deg bedre grunnlag for å definere riktig vei til målet. I innsiktsfasen definerer vi hvor din organisasjon er i dag, og hvor den skal være i framtida.

Rammeverk: Med godt rammeverk og utgangspunkt i beste praksis, og med solid erfaring med forretningsutvikling og styring og oppfølging av strategi- og endringsarbeidet, gir vi mer effekt i strategiprosessen.

Fasilitering: Et godt resultat baserer seg på involvering, forankring og evne til å stille relevante spørsmål. Vi fasiliterer prosessen, slik at tiden dere legger ned faktisk gir verdi.

Endring: Svært ofte avhenger resultatet av dine ansatte. Gjennom trening og adferdsendring i PEOPLE LAB.™ blir ansatte bedre rustet til å lykkes.

Rådgivere som forstår din organisasjon

Enhver beslutning om kompetanseutvikling og rekruttering må basere seg på et strategisk fremtidsbilde. På samme måte vil en strategisk beslutning ofte stille nye krav til kompetanse og organisering. Alt dette henger sammen. For deg som kunde er det derfor viktig å finne en samarbeidspartner som forstår sammenhengene mellom strategi, kompetanse og utvikling.

Alle våre tjenester

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå?

«Når det virkelig gjelder er det menneskene det kommer an på. Endring krever mer enn sterk forretningsforståelse. For å lykkes må man ha menneskene med seg».

Kontakt Ståle Bråtebekken, Leder for Strategi & Endring

Strategiprosessen vil ofte drives av kundeinnsikt

Les mer om hvordan vi jobber med dette:

Kundeorientert organisasjonsutvikling