Stein-Ragnar Noreng er fra 1. mars 2016 styreleder i The Assessment Company. Han har bakgrunn som administrerende direktør i KPMG, og har styreerfaring fra både internasjonale og nasjonale virksomheter. Han har hatt en rekke lederposisjoner i ulike resultatenheter, og er grunnlegger av The Value Innovation Team.