Svein Optjernsberget (født 1971) er Management Consultant i The Assessment Company.
Han har bred kompetanse innen markedsføring og merkevareledelse, innsiktsarbeid og rådgivning og har samlet mye erfaring med å utnytte innsikt til utvikling og operasjonalisering av konkrete strategier, planer og programmer.

Svein er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet for blant annet Coca-Cola Company, McKinsey & Company, NorgesGruppen og SATSELIXIA.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svein-optjernsberget-9827271/


Partner
+47 975 07 205
svein.optjernsberget@theac.no