Team- og ledergruppeutvikling

Er teamet i din avdeling effektivt og velfungerende? Som første aktør i Norge dokumenterer vi effekten av teamutvikling, og du kan være med!


Team- og ledergruppeutvikling
Team- og ledergruppeutvikling

Vår teamutviklingsprosess fokuserer på teamets egne utfordringer og behov, på ulike nivå i bedriften. The Assessment Company trener teamets ferdigheter i henhold til forskningens beskrivelse av hvilke egenskaper som kjennetegner effektive team («Effektive ledergrupper», Bang og Midelfart, 2012). I prosessen benytter vi trening i vår egen PEOPLE LAB.™. Her bruker vi observasjon og videoanalyse, for å gi teammedlemmene innsikt i egne og gruppens prestasjoner. Denne innsikten er viktig for å oppnå endring i ferdigheter på en effektiv måte.

«Dette er veldig aktuelt og en rimelig løsning for bedrifter som ønsker å utvikle sine team»

I samarbeid med Handelshøyskolen BI ønsker vi nå å måle og dokumentere effekten av vårt ordinære teamutviklingsløp. Teamene som deltar på prosjektet får i tillegg til selve utviklingsprosessen (2½ dags samling), råd til videre utvikling i etterkant av prosessen.

– Dette er veldig aktuelt og en rimelig løsning for bedrifter som ønsker å utvikle sine team, enten det er lederteam eller team på lavere nivå i organisasjonen, forklarer CEO Steffen Dyre Hansen.

Ved hjelp av videoanalyse, samt analyse av spørreskjema (blant annet «Effect-analyse» (Bang)), vil vi dokumentere effekten av våre metoder og trening i PEOPLE LAB.™ på teamets prestasjonsutvikling.

Forskningsresultatet vil foreligge i løpet av 2019 og alle deltakende team vil inviteres til å få unik innsikt i resultatet.

For mer informasjon kontakt Bård Nordby, tlf. 92287160 – bard.nordby@theac.no