Teknologi på bekostning av verdi?

Om rekruttering, bruk av teknologi og vår bransjes aller viktigste faktor: Tillit


Tillitt er et kraftfullt fenomen, og for tredje gang i historien gjør fenomenet en helomvending. Denne gangen som et resultat av digitalisering. I 2018 sies «digital tillitt» å være tech-selskapenes viktigste suksessfaktor. Hva betyr det for vår bransje?

Mens bransje etter bransje har blitt digitalisert og automatisert, har rekrutteringsbransjen stått relativt stille. Men nå inntar teknologien oss med stormskritt. Da blir etikkspørsmålene både viktige og uunngåelige.

«Å ikke ta i bruk teknologi er også et valg. Og det valget har konsekvenser.

Inntil videre har den etiske debatten gjengitt de negative konsekvensene ved å ta i bruk teknologi. Men diskusjonen mangler en viktig dimensjon: Hvis bruk av teknologi kan gjøre rekrutteringsprosessen bedre for menneskene som er involvert, kan teknologien da forbedre etikken i den jobben vi gjør? En feilrekruttering er vel så smertefull for menneskene den omfatter, som for firmaet. Å ikke ta i bruk teknologi er også et valg og det valget har konsekvenser.


Tillit er nøkkelen

«Digital tillit» sies nå å være tech-selskapenes viktigste ressurs. Fenomenet ble nylig illustrert under en konferanse i Oslo da en av verdens ledende tillitsforskere, Rachel Botsman, ba forsamlingen velge mellom Donald Trump og en maskin. Hun ville vite hvem de stolte mest på. Et overveldende flertall valgte maskinen.

Som rekrutterere baserer vi våre beslutninger på informasjon: informasjon om arbeidsgiveren og informasjon om jobbsøkeren. Paradokset er til gjengjeld at mennesker kun deler informasjon med dem vi har tillit til. Teknologi kan hjelpe oss å innhente mer informasjon. Kanskje kan nettopp teknologi være det som skal til for å løse paradokset og bedre tillitsforholdet?

Tillit bygger på tre faktorer (Charles H. Green): kredibilitet, reliabilitet og intimitet. Samtidig kan tillit la seg velte av én enkelt faktor, ego.


Teknologi har ikke ego. Teknologi har heller ikke subjektive oppfattelser eller magefølelse. Derfor taper Trump mot maskinen.

Teknologi som styrker tillitsforholdet

I tradisjonelle rekrutteringsmetoder taper den innadvendte mot den utadvendte. Detaljisten taper mot entertaineren. Den flittige taper mot den karismatiske. I mangel på data må vi som rekrutterere stole på magefølelsen. Er det etisk?

I The Assessment Company er vi overbeviste om at tillit er grunnlaget for den jobben vi gjør. Derfor bruker vi PEOPLE LAB.™, hvor vi kombinerer mennesker og teknologi for å styrke tillitsforholdet, og skape en bedre opplevelse for både jobbsøkere og oppdragsgivere.

«I mangel på data må vi som rekrutterere stole på magefølelsen. Er det etisk?

PEOPLE LAB™ er en arena hvor jobbsøkerne får mulighet til å vise sine egenskaper, kompetanser og forståelse for rollen de er i rekrutteringsprosess til. Gjennom relevante caseoppgaver får de presentere sin forståelse og løsning av en gitt arbeidssituasjon– noe forskning viser er en av de sterkeste valide metodene i rekruttering. Og teknologien, hvor kommer den inn? I PEOPLE LAB™ bygges assosiasjoner til den nye arbeidsgiveren gjennom digitale kulisser. Oppdragsgiver for rekrutteringsprosessen får mulighet til å observere caseløsningen gjennom enveisvindu. Ved hjelp av filmteknologi får vi i etterkant anledning til å gjøre en grundig evaluering av jobbsøkerne i samarbeid med oppdragsgiver. Jobbsøkerne opplever også en merverdi, når de i etterkant får tilgang til videoen og en grundig gjennomgang av sin prestasjon i samarbeid med våre konsulenter.

Sammen med mer tradisjonelle verktøy som evne- og personlighetstester og dybdeintervju, gir POEPLE LAB™ oss en sterk og valid prosess. Slik kombinerer vi mennesker og teknologi for å finne den kandidaten som har best forutsetninger for å lykkes i rollen.


Etikk handler om mennesker, ikke teknologi

Etikk handler ikke om teknologi, etikk handler om de menneskene som skal bruke teknologien. Det er en ærefull tillitserklæring når våre kunder legger sine rekrutteringsprosesser i våre hender. I The Assessment Company bruker vi teknologi som et verktøy, og det er opp til våre mennesker å vise at vi er tilliten verdig.