Tilskudd for kompetanseheving under Covid-19

Ansatte i permittering? Vi søker gjerne BIO-midler i samarbeid med deg. Det kan være startskuddet for å få virksomheten styrket gjennom krisen.


Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 satte regjeringen opprinnelig av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner. Kanskje er det nettopp det som skal til for å få de ansatte tilbake i jobb.

Flere av våre kunder opplever utfordringer i kjølvannet av Covid-19. Samtidig er ønsket og behovet for å utvikle seg sterkt. Er du usikker på hvordan din virksomhet kan trene og utvikle de ansatte for å dra nytte av ordningen? Kostnadsfritt bistår vi gjerne med å skissere opp prosjektet og søke BIO-midler til å finansiere det.

Slik kommer du i gang

Start med et møte med oss, fysisk eller digitalt. For å forstå hva deres ansatte skal trene på, er det nødvendig å forstå gapet mellom hvor dere er i dag, og hvor dere skal være i framtida. Deretter skreddersyr vi et utviklingsprogram som tar dere dit, og som er tilpasset kravene i tilskuddsordningen.

Bedre resultater gjennom endret adferd

Bedre resultater skapes gjennom endring i adferdsmønstre. Gjennom trening, feedback og gjentakelser i vårt «toppidrettssenter» for næringslivet, PEOPLE LAB.™, kan du være trygg på at utviklingsprosessen gir umiddelbar effekt.

Systemer for varig endring

Det er først når kompetanseutviklingen settes i system den gir effekt i hele organisasjonen. Med grundig innsiktsarbeid og forskning i ryggen, avdekker vi behovene din virksomhet vil få i tiden framover. Behovene oppfylles gjennom systematisk trening og utvikling av ledere og ansatte i organisasjonen. På den måten tilrettelegger dere for at deres mennesker, i samarbeid med organisasjonen, kan møte fremtiden.

 

Kontakt oss for å avtale et møte:

Amund Kristiansen

Eva Andorsen

Ingvild Bergersen

Marius Kjerneth