Alle våre oppdrag starter med innsikt og forståelse. Innsikt i markedet, i bransjer, i våre kunders organisasjon, i forretningsprosesser og i mennesker.

 • Hva er de strategiske mål din organisasjon har satt for fremtiden?
 • Hva kreves av din organisasjon for å oppnå dette?
 • Hvordan kan du optimalisere ditt organisatoriske design?
 • Hva kreves av prestasjoner i de ulike nøkkelrollene i organisasjonen for å lykkes?
 • Hva er kompetansegapet i organisasjonen?
 • Hvordan kan du effektivt utvikle de menneskene du har?
 • Hva trenger du å hente inn av ny kompetanse til din virksomhet?

Vi har flere måter å tilnærme oss disse – og andre – problemstillinger på. Felles er at de gir oss den innsikt og forståelse vi har behov for, slik at vi kan bistå din organisasjon med å utvikle seg i ønsket retning. Vår grundige tilnærming blir høyt verdsatt av våre kunder. De blir utfordret, og forstår at vi forstår.

Løsninger

Business Design

Kundeorientering er hovedfokuset for brorparten av transformasjonsprosessene i alle virksomheter.

Gjennom Business Design hjelper vi organisasjoner med å skape verdi og konkurransefortrinn med utgangspunkt i kundenes opplevelser og behov. Ved å fremskaffe innsikt om dagens situasjon og et tydelig bilde av «what great looks like» bidrar vi til å designe fremtidenes organisasjoner og legger til rette for transformasjonen av disse.

Prosessen har fire hovedområder:

 1. Forståelse av markedet: strategisk regning gjennom markedsanalyse
 2. Forstå helheten av selskapet: innsikt og design av selskapers forretnings-modell for å oppnå definerte kundemål
 3. Forstå hva som gir kundeverdi: definere og gjennomføre verdiskapende forbedringer i kundens opplevelse av selskapet
 4. Ansattes kompetanse: sikre måloppnåelse gjennom kompetanseheving blant ansatte

Kundepersepsjon

For å velge rett strategi for ditt selskap, er det avgjørende å vite hvilken strategi dine kunder har.

I kundepersepsjonsprosesser gjennomfører The Assessment Company som objektiv tredjepart kvalitative intervjuer med oppdragsgivers sentrale kunder. Gjennom disse samtalene vil The Assessment Company innhente verdifull innsikt i kundenes fremtidige behov. Metoden kan brukes i forkant av strategiprosesser eller for å definere fremtidens kompetansebehov.

Organisasjonsanalyse

For å forstå organisasjoner må vi forstå mennesker og strategi. Gjennom kvantitative og kvalitative analyser hjelper vi våre kunder med å identifisere utfordringer og tilhørende utviklingsområder. Prosessene tar utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier og definerer virksomhetens kompetansegap og gir klare anbefalinger i forhold til tiltak.

Organisasjonsdesign

The Assessment Company har god erfaring og kunnskap i å utforme funksjonelle organisasjoner som bidrar til å realisere strategi og nå mål. Kundeperspektivet står sentralt i vår metodikk for organisasjonsdesign. Likeledes er det viktig å forholde seg til hvordan divisjoner og avdelinger effektivt fordeler ansvarsområder for å sikre både resultat- og prosessmål. Utvikling av organisasjonsdesign gjennomføres som oftest i sammenheng med utarbeidelse av rollebeskrivelser/kompetansemodeller, hvor grensesnittbetraktninger mellom avdelinger og roller står sentralt.

Utarbeidelse av kompetansemodeller og kravspesifikasjoner

The Assessment Company bistår med å utarbeide kompetansemodeller og kravspesifikasjoner for konkrete stillinger. Utover konkrete, faglig kritiske kompetanser, har selskapets verdier, kultur og øvrige roller i organisasjonen en avgjørende innvirkning. Videre tar vi hensyn til både psykometriske verktøy og definerte vurderingsmetoder i utarbeidelsen av kompetansemodellene i organisasjonsdesign og for ulike funksjonsområder.

Målet er å fange essensen av hvilke egenskaper en organisasjon trenger i konkrete posisjoner for å implementere sin strategi. Videre kan kompetansemodeller fungere som målestokk for å identifisere mangler i organisasjonen, samt brukes i utvelgelses- og utviklingsformål.

Individuell vurdering / Management Audit

Basert på en utvidet stillingsbeskrivelse eller kravspesifikasjon, tilbyr The Assessment Company skreddersydde assessmentløsninger for å avdekke kompetansegap og utviklingsbehov blant nøkkelpersoner i organisasjonen. Metoden benyttes ofte i forbindelse med oppkjøp av virksomheter og/eller fusjoner eller i interne omorganiseringsprosesser.