«Å forstå kundereisen er en forutsetning for å lykkes med kundeorientering».

Langsiktige kunderelasjoner gir mulighet for forutsigbarhet og vekst. Men hva skal til for å vinne kundenes hjerter? Svaret ligger i å forstå dine kunder og din bedrifts evne til å levere på kundebehov- gjennom dine ansatte.

Vil du vite mer? Kontakt Knut Are Norheim, Head of Business Design

KUNDEORIENTERING

Bli bedre gjennom å forstå hva som faktisk er viktig for kunden. I Business Design settes kunden i fokus for utviklingen. Vårt mantra er at man skal se seg selv med kundenes øyne- utenfra og inn! Å forstå kundens faktiske behov krever grundig feltarbeid og dialog med kunden. Våre konsulenter har lang erfaring med analysearbeid som forutsetter kundedrevet utvikling.

 

DE ANSATTE SKAPER KUNDEOPPLEVELSEN

Etablering av de gode kundeopplevelsene handler også om å forstå kontaktpunktene hvor bedriften møter kundene i ulike situasjoner. Nøkkelen til suksess ligger svært ofte i de ansatte, som gjennom å trene på viktige områder vil være i stand til å skape verdi for kundene.

 

 

FORSTÅ BRUKEREN OG SKAP GODE KUNDEOPPLEVELSER

Analyse av kundeopplevelsen handler om å strukturere innsikten rundt hva kunden gjør i sin ferd før, under og etter en målrettet handling som for eksempel å kjøpe et produkt eller få utført en tjeneste.  Forståelsen av innholdet i disse samt de mest aktuelle kundereisene i din bedrift gir et godt utgangspunkt for å definere forbedringsområder og prioriteringer.  Hovedmålet vil alltid være å redusere kundenes smertepunkter og øke de områdene som gir kunden verdi. Med dette som bakgrunn skapes intuitive løsninger og gode kundeopplevelser.