Se hvordan din virksomhet kan tette kompetansegapet

Det er mange grunner til at noen presterer bedre enn andre. Det kan være forskjell i personlige forutsetninger, kunnskap eller ferdigheter. Endring fordrer at virksomheten innehar de ferdighetene som kreves for å lykkes. På vegne av våre kunder bygger vi konsepter for kompetanseutvikling som gir selvinnsikt og deretter atferdsendring.

TRAINING ACADEMY

Gjennom Training Academy definerer vi kompetansegapet i organisasjonen og designer et modulbasert opplegg for kompetanseutvikling som skal sikre oppnåelse av strategier og ambisjoner i organisasjonen. Her står PEOPLE LAB.™ sentralt som arena for ferdighetstrening og kompetanseutvikling.

LEDERGRUPPEUTVIKLING

PEOPLE LAB.™ er av avgjørende betydning for utviklingsprosessen og brukes for eksempel som utgangspunkt for å vurdere ledergruppens nivå og ferdigheter sett i lys av hva forskning sier om effektive team. Basert på analysen, vil vi typisk kunne jobbe med arbeidsgrunnlag og struktur for teamet, samspillsaktiviteter og kommunikasjon. Vi tilbyr også fagmoduler knyttet til definerte utviklingstemaer som er relevante for lederne.

FUNKSJONSBASERT TRENING

De aller fleste organisasjoner har nøkkelfunksjoner som må prestere godt for at organisasjonens mål og visjoner skal oppnås. Kompetansegapet står sentralt, og for å dekke definerer vi programmer for å trene ansatte på definerte ferdigheter. Funksjonsbasert kompetanseutvikling tilfører inspirasjon, innsikt, mestring og atferdsendring. Medfører varig endring og utvikling og gir resultater over tid.

INDIVIDUELL LEDERSTØTTE

Ved å benytte ulike assessment-løsninger, utvikler vi programmer basert på de viktigste satsningsområder for organisasjonen, og gjennomfører øvelser for å styrke en leders avgjørende egenskaper. Våre råd og løsninger er formet etter kundens behov og strategi, og har som mål å sikre at organisasjonen når sine mål og at ledere skal realisere sitt potensiale.

«Endring starter med innsikt. Den innsikten henter vi i PEOPLE LAB»

Med PEOPLE LAB.™ som verktøy har vi bygget et toppidrettssenter for næringslivet. PEOPLE LAB.™ er både en utvelgelses- og utviklingsarena med teknologi og smarte digitale løsninger som muliggjør helt nye konsepter innen HR-strategisk tenkning.

Vil du vite mer? Kontakt Hege Langfeldt, Head of Academy 

Kom gjerne på besøk og få en demonstrasjon av PEOPLE LAB.™

Kontakt oss idag.