«Når det virkelig gjelder er det menneskene det kommer an på. Endring krever mer enn sterk forretningsforståelse. For å lykkes må man ha menneskene med seg».

Vil du vite mer? Kontakt Rune Hummelvoll, Head of Startegy & Change

Få fremdrift og riktig fokus i strategiprosessen.

The Assessment Company bistår kunder med fasilitering og implementering av strategi- og endringsprosesser. Dette er prosesser som i stor grad baserer seg på å forstå virksomhetens mål, utfordringer og muligheter. På bakgrunn av denne innsikten utvikles konkrete planer som forankrer grunnlaget for endring, og som deretter implementeres i organisasjonen og omsettes til reell handling.

I arbeidet med strategi- og endringsprosesser retter The Assessment Company sammen med oppdragsgiver oppmerksomheten mot å:

  • involvere kunder og brukere gjennom undersøkelser av kundepersepsjon
  • forstå behov for endring, forventninger, styrker og svakheter i virksomheten gjennom organisasjonsanalyser
  • utløse engasjement og motivasjon for endring gjennom å drive prosesser for bevisstgjøring, involvering og ansvarliggjøring av interne ressurser og kompetanse i virksomheten
  • sikre ønsket effekt og varig verdi gjennom etablering av strukturer og prosesser for styring og oppfølging av strategi- og endringsarbeidet