Vil du ta en prat?

Assessment

It's all about aptitude

Enkelte selskaper ønsker å gjøre rekrutteringen selv, men ønsker/har behov for en objektiv kvalitetssikring. Vi bistår slik at du kan føle deg trygge i egne valg og vurderinger.

 

Vil du sikre deg den beste kandidaten?

Assessment passer der hvor
    1. Virksomheter er i sluttfasen av en ansettelsesprosess og ønsker en «Second Opinion»
    2. Det er behov for en objektiv vurdering av en eller flere kandidater i en ansettelsesprosess
    3. Det er et behov for en vurdering av ansattes potensial og utviklingsbehov

 

Verdien

Gjennom å kombinere tradisjonelle rekrutterings- og seleksjonsmetoder med vårt unike konsept, PEOPLE LAB™ har vi utviklet en metode som gir høyere treffsikkerhet og mer verdi. Her vurderes kandidaten sine evner til samspill og interaksjon, samt faglig kompetanse og resonneringsevne kombinert med tradisjonelle arbeidspsykologiske tester.

 

☑️ Kravspesifikasjon – innsikt

Treffsikkerhet starter med innsikt i kompetansekrav, nødvendig atferd og rammebetingelser for rollen. Vi benytter virksomhetens kravspesifikasjon. Hvis den ikke er utformet, lager vi den sammen.

 

☑️ PEOPLE LAB ™

La kandidaten vise sitt potensiale og evne til fylle den nye rollen, gjennom
praksisnær case i PEOPLE LAB.™ Kun gjennom å se mennesker i en reell situasjon kan man finne det faktiske potensialet. Noen ganger kan det finnes der man minst venter det.

 

☑️ Arbeidspsykologiske tester

Vi skreddersyr et testbatteri for den aktuelle stillingen, med fokus på særlig to elementer; evner og personlighet.
Evner, generell mental evne (GMA) – forskning viser tydelig at GMA er det som best predikerer fremtidig resultat på jobben. Vi måler rett og slett dette – raskt, enkelt og vitenskapelig.
Personlighet – den foretrukne atferden til oss mennesker. Vi gir informasjon om kandidatens viktigste drivere for jobbprestasjon og i hvilken grad kandidaten matcher jobbens krav til personlige egenskaper.

 

☑️ Dybdesamtale

I dybdesamtalen ser vi resultatene fra arbeidspsykologiske tester og casepresentasjon i PEOPLE LAB™ i sammenheng med kravprofil og bruker det som grunnlag for en samtale hvor vi utforsker våre hypoteser rundt kandidaten.

 

☑️ Beslutningsunderlag

Vi utformer et beslutningsunderlag hvor vi gir en grundig og objektiv vurdering av kandidaten sett opp mot kravspesifikasjonen. I prosesser hvor det er flere kandidater, gjør vi en komparativ vurdering av kandidatene.

Slik skaper du mer kundeverdi

Les mer

Bygg et foretak som tåler endringer

Les mer

90% av alle virksomheter feiler når de skal realisere sin nye strategi – hvordan lykkes?

Les mer

Hvordan måler du kultur?

Har du tenkt på at ønsket kultur bør ses opp imot selskapets strategi? Vi opplever ofte at ledere og medarbeidere mangler et felles språk, innsikt og rammer for å drive god kulturutvikling i organisas...
Les mer

Vi tilbyr en prosess som:

  • Øker treffsikkerheten
  • Reduserer risiko for feilansettelser
  • Predikerer fremtidig jobbadferd