Vil du ta en prat?

Bærekraft – helt konkret

Klargjør deg for fremtidens behov og krav. Nøkkelen ligger i å finne de riktige målene for egen bedrift. Hvordan du kommer i gang kan du lese mer om her.

Marie Wingestad

Litt bakgrunn før vi hopper til de helt konkrete tipsene

Vår tids store utfordringer trenger at individet og myndigheter tar et ansvar, men dette ansvaret deles også av små, mellomstore og store virksomheter. I juni 2021 vedtok EU en europeisk klimalov, som fastsetter målet om å nå netto null klimagassutslipp (GHG) i EU innen 2050. Loven setter et mellommål om å redusere GHG med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 nivåer. For å oppnå målet har Europakommisjonen lansert strategien Green Deal. Som en del av denne grønne avtalen har de implementert en taksonomi som ansvarliggjør alle bedrifter over en viss størrelse til å rapportere på bærekraft på lik linje med et årsregnskap. Kravene gjelder allerede i dag…

Alle kan gjøre noe

Mange ledere finner det krevende å finne frem til hvilke mål og tiltak som passer for nettopp deres bedrift. Opplevelsen er at bærekraftbegrepet er stort og innholdsrikt og at det er vanskelig å både finne riktig nivå på målene og hvilke mål som skal prioriteres.

Som med alle strategiske valg er det slik at det alltid vil være flere gode ideer enn tilgjengelige ressurser. Denne innsikten medfører at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Nøkkelen ligger i å finne de riktige målene for egen bedrift. Et nyttig sted å begynne filtreringsjobben er å se på overordnet strategi og se den opp mot FNs 17 bærekraftmål.

62% av ledere anser en bærekraftsstrategi som nødvendig for å være konkurransedyktig i dag
International Institute for Management Development

5 steg for å navigere deg til din bærekraftstrategi

1. steg – FORSTÅ

For å navigere må man vite hvor man står. Det første steget handler om å forstå egen virksomhet, hvor man står
i terrenget og hvordan landskapet rundt ser ut.

2.steg – STRATEGISK RETNING

Når nåsituasjon er definert kan potensiell verdi oversettes til en konkret strategisk retning. Dette betyr å sette den ambisjonen med tilhørende mål som virksomheten
ønsker å nå.

3.steg – ORGANISASJONSUTVIKLING

Den overordnede bærekraftstrategien må implementeres i organisasjonen for å gi verdi. Dette krever forankring ved at
virksomhetens avdelinger og ansatte får ta eierskap i ambisjon og mål gjennom å bearbeide disse til egen arbeidshverdag

4.steg – MÅLE OG JUSTERE

For at bærekraftstrategien skal være levende over tid i organisasjonen må man implementere et kontinuerlig forbedringsperspektiv og følge opp nøkkelresultater og KPIer regelmessig.

5.steg – RAPPORTERE OG KOMMUNISERE

Åpen og ærlig informasjon er en sentral del av bærekraftarbeidet. Det er viktig for å kommunisere til forbrukere, investorer og samfunnet for øvrig at virksomheten tar arbeidet på alvor, og det blir også stadig sterkere krav knyttet til rapportering fra myndigheter og regulatoriske enheter.

Nøkkelen er å gjøre prosessen tydelig, forståelig og håndterlig med det formål å få på plass konkrete og aksjonerbare tiltak

Inngangen til utforming og implementering av bærekraftstrategier ikke behøver å være så vanskelig som mange næringslivsledere gjerne tror. Klarer man å sette en strategi for et helt selskap, så klarer man å jobbe ut en god bærekraftstrategi. Nøkkelen er å gjøre prosessen tydelig, forståelig og håndterlig med det formål å få på plass konkrete og
aksjonerbare tiltak.

Rune, som leder bærekraftsatsningen i AC, plukker med glede opp telefonen på +47 996 16 653 dersom du sitter igjen med flere spørsmål, eller ønsker å få noen helt konkrete knagger å hekte dette på.

Her kan du lese vårt whitepaper om bærekraft.

 

Relevante artikler

Revmatismesykehuset søker Administrasjonssjef og Controller!

Les mer

Slik får du på plass en bærekraftsstrategi

Les mer

Konsulenthuset The Assessment Company  styrker laget for videre vekst i Norden 

Les mer

90% av alle virksomheter feiler når de skal realisere sin nye strategi – hvordan lykkes?

Les mer