Invite er et unikt konsept for rekruttering og utvelgelse. Som utgangspunkt for vårt Invite-konsept, benytter vi vårt Insight-konsept. Innsikt og forståelse gjennom et grundig arbeid med å definere kravspesifikasjon for stillinger, gir det grunnlaget vi har behov for i rekrutterings- og utvelgelsessammenheng. Respekt for kandidater, profesjonalitet, diskresjon og god kommunikasjon preger våre rekrutteringsprosesser.

Som leder står du overfor en rekke problemstillinger når du skal gjennomføre rekrutteringsprosesser.

  • Hvordan skal du klare å gjøre ditt selskap og ditt behov for ny kompetanse synlig og attraktiv for de mennesker du ønsker å komme i dialog med?
  • Hvordan få de ønskede kandidater i tale?
  • Hva er de største utfordringer du har når du skal velge din nye kollega?
  • Hvordan velge den rette blant flere aktuelle kandidater?
  • Hva skulle du ønske du kjente til før du måtte ta valget?

Våre løsninger kan være løsningen for deg. Invite-konseptet består av:

The AC EXECUTIVE SEARCH

The AC Executive search hjelper virksomheter med å identifisere og attarhere kandidater til ledende stillinger gjennom målrettet search. Vi har lang efaring fra ulike bransjer og stillinger på ulike nivå. Vi bruker Executive search på lederstillinger, styremedlem, mellomledere og andre nøkkelroller.

Executive Search er en del av Invite, som er vårt unike rekrutteringskonsept. Som utgangspunkt for våre Invite prosesser bruker vi vårt Insight-konsept som gir innsikt og forståelse gjennom å etablere en grundig kravspesifikasjon for rollen. Respekt for kandidater, profesjonalitet, diskresjon og god kommunikasjon preger våre rekrutteringsprosesser.

Våre konsulenters erfaring, kombinert med faglig og forskningsbasert kunnskap danner grunnlag for vår analyse som blant annet foregår i vår egenutviklede PeopleLab. Hvert enkelt oppdrag blir analysert, skreddersydd og gjennomført med høy grad av kvalitet, for vi vet at vellykket rekruttering og utvelgelse kan være avgjørende for suksess for våre kunder. Vår ambisjon er alltid å overgå våre kunders høye forventninger ved å levere de beste kandidatene, men også å utfordre kundene våre til å vurdere kandidater som ikke virker å være det opplagte valget ved første øyekast.

REKRUTTERING/KANDIDATTILFANG

The Assessment Company har grunnleggende tro på kvalifiserte og motiverte kandidater i nøkkelroller. Av den grunn har vi i vårt Invite-konsept utviklet moderne og effektive metoder for å tiltrekke de riktige kandidater for den enkelte prosess. Vi benytter en stor bredde av løsninger for å bli synlige for de relevante målgrupper på deres egen hjemmebane. Film utgjør en viktig del av dette, og vi kommuniserer gjennom sosiale medier, nettsamfunn og tradisjonelle annonsesteder. Vi inviterer de personer, i våre nettverk, som vi anser som relevante for stillingen, til å delta i prosessen, og vi engasjerer også medarbeidere hos våre kunder for å nå ut til flest mulig. For å attrahere motiverte og kvalifiserte kandidater, benytter vi oss av verdiladede budskap, og gir innsikt om våre kunder, rollekrav, verdier og kultur. Gode ansettelser krever at det er en god match mellom selskapets og kandidatenes verdier og kultur. Dette må derfor være en viktig del av rekrutteringsprosessen.

UTVELGELSE

Kunnskap er makt, og det å vite mest mulig om kandidatene, er viktig. Tradisjonelle metoder, slik som personlighets- og motivasjonstester, evnetester, intervjuer mv gir en del innsikt, men ideelt sett skulle du ha hatt mer sikker kunnskap om hva fremtiden vil bringe ved å ansette en ny person. Hvordan vil kandidaten opptre i hverdagen? Hvordan vil hun eller han tilnærme seg forretningskritiske problemstillinger? Hvordan vil hennes eller hans tilstedeværelse påvirke organisasjonen? Hvordan er deres faglige ferdigheter? Hvordan er deres evne til sosial interaksjon?

Vår PEOPLE LAB.™ er vår innovative utvelgelsesarena, og her vil du kunne få svar. Avanserte og sofistikerte metoder, skreddersydd for det enkelte formål, gjør oss i stand til å vurdere kandidatenes egnethet for stillingen. Utbyttet for din del, er en dypere innsikt og forståelse for kandidatene enn hva du trodde var mulig. Du vil få vite hva kandidatenes styrker og utviklingsområder er, og du vil få helt klare råd om hva du som leder må foreta deg for å få det beste ut av din nye ansatte.