Vi utvider treningskonseptet vårt i Oslo med større lokaler og flere ansatte.


Våre konsepter for trening og utvikling av team og enkeltpersoner er en stor suksess. På grunn av økt etterspørsel har vi derfor utvidet våre lokaler i Nydalsveien 28 i Oslo med flere rom og fasiliteter tilpasset våre effektive treningskonsepter for ledere og næringslivet.

Ida B. Hoff og Veronica Larsen i vårt nye Academy-rom i våre lokaler i Nydalsveien 28.

I tillegg har vi styrket konsulent-teamet vårt i Oslo med 2 nye dyktige konsulenter i Oslo.

Bård Nordby begynner hos The Assessment Company i august. Han skal spesielt bidra til å styrke våre leveranser innen trening og utvikling.

Academy er samlebetegnelsen på våre utviklingskonsepter. Våre prosesser for utvikling av team og individer på funksjonsnivå baserer seg på innsikt. The Assessment Company har en grunnleggende tro på å utvikle kompetanse og ferdigheter som virksomheten trenger for å lykkes. Det er derfor en viktig prosess å identifisere kompetansegap før man utvikler skreddersydde løsninger for utvikling.Vi har en forskningsbasert tilnærming til utvikling. Det vil si at vi benytter metoder som vi empirisk vet at har effekt. Verdien av å trene i næringsliv og offentlige virksomheter er høy, og det er spesielt viktig med trening som gir selvinnsikt og deretter atferdsendring.

PEOPLE LAB.™ er vår utviklingsarena. Formidling av ny kunnskap (som er rettet mot kompetansegapet) etterfølges av praktisk trening i PEOPLE LAB.™ hvor deltagerne i trygge omgivelser praktiserer hva de har lært i en iscenesatt situasjon lik den de møter i hverdagen. Observasjon og bruk av videoanalyse står sentralt i å utvikle selvinnsikt og utvikling.

Vi du vite mer?
Kontakt daglig leder Oslo: Ida B. Hoff 

Ida Beinnes Hoff
Partner / Management Consultant
Mobile: +47 489 59 465
E-mail: ida.hoff@theac.no