Møt våre ansatte: 3 nye konsulenter og nytt kontor Trondheim


Lone Holm Blaasvær, Helene Møller Rørvik og Eva Klein er en fargerik gjeng som har jobbet tett sammen innen rekruttering i mange år. De har lenge savnet endringer og nytenkninger i bransjen, og gleder seg derfor til å jobbe mer systematisk og metodisk i utvikling- og utvelgelsesprosesser. Det å få jobbe med verktøy som gir høy validitet i prosessene er meget viktig for samtlige. Her opplever de The Assessment Company som best i bransjen. «Vi gleder oss til å jobbe i et innovativt selskap som kan tilby noe nytt. The Assessment Company er nytenkende, proaktive og tør å utfordre ved å stille spørsmål om fremtiden». Videre ser de viktigheten av verdiene mot, entusiasme, og likeverdighet, kvaliteter de selv står inne for. Lone, Helene og Eva er opptatt av å stadig utvikle seg, og opplever at The Assessment Company har fokus på dette. For dem er ikke problemstillingene nye, men metodene annerledes.

Trondheimsteamet har allerede innarbeidet en god teamstruktur som fremhever deres styrker på best mulig måte. Jentene har lang erfaring i bransjen, og kjenner næringslivet i Trondheim svært godt. De har en stor breddekunnskap innen mange bransjer, og ser frem imot å jobbe med kompetente kollegaer i The AC, hvor de kan dele erfaringer og diskutere fag i nye forum. Lone, Helene og Eva uttrykker at de jobber fokusert og målrettet med en sterk gjennomføringsevne. I februar åpnet The Assessment Company nytt kontor i Trondheim, og damene har mange tanker om hvordan selskapet skal bli mer synlig, både i den digitale verden, men også lokalt i Midt-Norge.

Visste dere at Lone, Helene og Eva er æresmedlemmer i lakenskrekkforeningen.