Møt våre ansatte: Elise Fidjestøl Eriksen


Elise er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i Sammenliknende Politikk.

Etter ferdig utdanning i Bergen flyttet hun til Oslo og har siden da jobbet i offentlig sektor. Elise har erfaring både fra SSB og Justisdepartementet, men mesteparten av tiden siden den gang har hun jobbet med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen, hvor hun fra 2000 har vært metoderådgiver i en lang rekke prosjekter om norsk forvaltning.

Elise uttrykker at etter lang tid i offentlig sektor er det nå spennende å bevege seg over i det private; «Det å skulle jobbe innen nye rammer har vært en forlokkende faktor i seg selv. Men først og fremst er det spennende fordi jeg har veldig tro på det The AC leverer, og de metodene de benytter for å komme dit.»

Elise forklarer videre at The AC representerer for henne noe nytt, samtidig som problemstillingene det jobbes med er kjent fra hennes tid i Riksrevisjonen. Rammene i det offentlige og det private, og noen ganger målene, kan være ulike. Men det handler uansett mye om personene som jobber der, og god ledelse. Det menneskelige aspektet i dette er noe Elise fort blir engasjert i. Derfor gleder hun seg til å kunne lære og jobbe mer med dette i The AC, sammen med engasjerte kolleger med en mangfoldig bakgrunn og ulik type kompetanse.

Elise beskriver PEOPLE LAB, med gjennomføring av relevante case og muligheten for observasjon og video, som et svært effektivt verktøy som skiller The AC fra andre aktører i markedet. Videre mener hun at dette åpner for store muligheter i offentlig sektor hvor det skriftlige og det dokumenterbare har så stor plass.

Elise har lang erfaring med å analysere offentlige virksomheter og har god kjennskap til hvilke rammer de jobber innenfor og hvilke utfordringer man skal håndtere for å nå sine mål i et stort og komplekst system med mange hensyn og aktører. The AC skal dra god nytte av hennes kjennskap til offentlig forvaltning, men også metode- og analysekunnskaper generelt, alt dette gjør at hun blir et konstruktivt bidrag til vårt team.

Visste dere at Elise er en habil volleyballspiller og dartspiller, klarer seg helt greit i kubb, men er ekstremt dårlig i bowling!