Vi kan endelig introdusere Kjell Strøm som ny leder for Invite.

«Jeg er veldig motivert og gleder meg stort til å komme i gang som en del av The Assessment Company. AC er et innovativt og fremtidsorientert selskap med klare ambisjoner og retning – dette motiverer»


Kjell har de siste 8 årene jobbet i Experis (som for øvrig byttet navn til Jefferson Wells i november 2020). Hans første oppgave der var å bygge opp rekruttering, og spesielt Executive rekruttering i region MidtNord. De siste årene har han hatt en nasjonal rolle som ansvarlig for tjenesteområdet rekruttering, og sittet i Experis sin toppledelse. Kjell har erfaring fra varehandel, media, logistikk og rekrutteringsbransjen. Han har tidligere hatt roller som selger, forretningsutvikler, regiondirektør og salgsdirektør.

Et viktig samfunnsoppdrag

Ifølge Kjell er innovasjon innen rekruttering viktig for å leve opp til det samfunnsoppdraget vi har overfor norsk arbeids- og næringsliv. Derfor ønsker han å bidra til at AC beholder og utvikler sin posisjon som en innovativ og kvalitativt ledende samarbeidspartner, som sikrer treffsikkerhet og validitet i rekrutteringsprosesser.

Rekrutteringsbransjen står overfor store endringer, og det er et stort behov for å tenke nytt med tanke på metode, verktøy og bruk av teknologi. På dette området har AC tatt en ledende posisjon, og med PEOPLE LAB.™ som verktøy går AC foran i en bransje som trenger fornyelse. PEOPLE LAB.™ er en utviklings- og utvelgelsesarena som er utviklet gjennom å kombinere nye analyseverktøy med fremskritt fra moderne forskning.

I 2021 lanserer AC neste generasjon PEOPLE LAB.™, og Kjell gleder seg stort til å lære mer om konseptet, og ta del i den videre utviklingen for å sikre næringslivets beste arena for utvelgelse, trening og utvikling av ferdigheter.

«Gleder meg stort til å komme i gang»

«Jeg er veldig motivert og gleder meg stort til å komme i gang som en del av The Assessment Company. AC er et innovativt og fremtidsorientert selskap med klare ambisjoner og retning – dette motiverer. Spennende å lære nye metoder i et nytt konsept og miljø, samtidig som jeg kan tilføre både strategisk og operativ kompetanse spesielt knyttet til rekruttering og utvelgelse, sammen med de flinke folkene i AC nasjonalt».

Visste du at Kjell er lidenskapelig Liverpool-supporter, og drar over til Liverpool en gang i året for å nyte både byen, musikken og fotballen?