Vi topper retail-laget med Randi Ditlev-Simonsen!

Dra nytte av våre retaileksperter, og bygg en mer smidig og lønnsom forretning. Nå topper vi retail-laget videre, med Randi Ditlev-Simonsen. 


Randi (44) har 17 års operativ erfaring med markedsføring, kategoriutvikling, innkjøp, salgsledelse og kjedeutvikling innen både FMCG og faghandel. Hun har at hatt både personal- og strategisk ansvar og ledergruppeansvar, og har gjennom karrieren opparbeidet seg svært god forretningsforståelse. Randi er også utdannet NLP coach. 

Gjennom omfattende kompetanse innen detaljhandel, er AC blitt en viktig samarbeidspartner for et bredt spekter av retail-virksomheter. I samarbeid med disse kundene jobber vi med strategi, trening og rekrutteringsprosesser. Alt for at virksomhetene lettere skal nå sine målsettinger. Randi vil være en viktig brikke i dette arbeidet.  

Randi har lenge hatt lyst til å jobbe med utvikling av mennesker – mer enn produkter. På spørsmålet om hvorfor hun har valgt nettopp The Assessment Company, svarer hun “Jeg brenner for å bidra til at både mennesker og bedrifter får ut sitt fulle potensiale, og det ser jeg at The Assessment Company får til spesielt godt gjennom PEOPLE LAB.™. Vi kaller PEOPLE LAB.™ for «næringslivets toppidrettssenter» fordi konseptet effektivt bidrar til selvinnsikt, og så adferdsendring gjennom trening. Det tenker jeg er avgjørende for utvikling.» 

I rollen som Client Partner er Randi en rådgiver som jobber mest ute i kundeaksen. Hennes styrke er å stille de rette spørsmålene og lytte, for å forstå helheten i kundens hverdag, og dermed hjelpe dem med å stokke kortene og ta de riktigste grepene først.  

«Det jeg liker så godt med AC er at vi er en dyktig gjeng som er veldig teamorientert; vi topper alltid laget slik at kunden kan være trygge på at vi bidrar med dybdekompetanse på de områdene som er viktigst for dem»  

Vi gleder oss til å toppe laget i tiden fremover sammen med Randi!