WHAT IS PEOPLE LAB.™?

Norske virksomheter skal rykke fra seg. Vi skal nå nye høyder, og slå flere rekorder. Det fordrer endring, og endring starter med menneskene. Med PEOPLE LAB.™ som verktøy har vi bygget et toppidrettssenter for næringslivet.


Fra autopilot til selvinnsikt

Studier viser at å kikke seg selv i speilet kan være en god start for å skape endring og utvikling. En undersøkelse (HBR, 2018) hvor ledere i over 800 selskaper, fordelt på 100 land har deltok viste at selvinnsikt, i mye større grad enn lederutdannelse, var en fellesfaktor blant de mest suksessfulle lederne.

Vår erfaring i The Assessment Company er at selvinnsikt, både hos ledere og medarbeidere, er et effektivt middel for å endre handlingsmønstre i organisasjonen.


PEOPLE LAB.™ – connecting people to the future

PEOPLE LAB.™ er bygget for å gi selvinnsikt, gjennom å stimulere til tilbakemeldinger og la deltakerne observere seg selv og sine handlinger. Det gjør vi gjennom tre steg:

 

Innsikt og analyse:
Hvor er selskapet i dag? Hva slags folk har vi? Hvor skal vi? Ethvert team er bygget opp av forskjellige personligheter. Mangfoldet i teamet er viktig, men manglende evne til å forstå hverandre og den enkeltes rolle kan fort lede til konflikter og hemme utvikling. Våre konsulenter er sertifisert i psykometriske verktøy som hjelper oss å forstå teamet, individene og faktorer som motvirker samspill og endring.

Teori:
Når vi setter innsikt om dagens situasjon opp mot selskapets forventninger til fremtiden, danner vi oss et bilde av selskapets kompetansegap. Med bakgrunn i kompetansegapet, velger vi de teoretiske verktøyene som best kan veilede teamet til å takle kompleksitet og treffe beslutninger i vanskelige situasjoner.

Trening, trening og trening
Ingen trening, ingen endring. Det gjelder i idrettsverden, og det gjelder definitivt også i organisasjonslivet. I PEOPLE LAB.™ kombinerer vi teknologi med trening og feedback. Teorien settes ut i praksis umiddelbart, og gjør det lettere å ta læringen med tilbake i egen organisasjon. Gjennom praktisk læring får deltakerne innsikt i hvordan teamet bør jobbe for at organisasjonen skal nå sine mål. Vi kombinerer teknologi og mennesker, og bruker filmteknologi, kulisser og enveisvindu, sammen med erfarne konsulenter, for å legge grunnlaget for den endringen organisasjonen trenger.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post, telefon eller via Facebook hvis du ønsker å vite mer.