Skip to content

Assess your options
Access the future

ASSESSMENT COMPANY

Vi hjälper dig att definiera var ditt företag befinner sig idag och vart det bör vara i framtiden. Tillsammans tar vi oss dit.

pl-logo_c4982ea3
For improved accuracy and greater effect.

För att uppnå ökad noggrannhet och större effekt har vi förbättrat vår metodik för rekrytering, kompetens- och organisationsutveckling. Vår innovation utnyttjar teknologi för att skapa utrymme för självinsikt, framsteg och framsteg inom alla delar av verksamheten.

STRATEGI- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Involve to evolve

För att lyckas med strategi- och organisationsutveckling är det avgörande att de som faktiskt ska utföra arbetet blir involverade och får ägarskap till processerna. Genom att använda erkända ramverk och effektiva metoder för involvering, utvecklar vi flexibla företag som snabbt anpassar sig till förändringar i omgivningen.

UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Room for improvement

När förändringar behöver ske snabbt är det avgörande att organisationens anställda har de nödvändiga färdigheterna. Därför är det viktigt att lyckas med både omskolning och kompetensutveckling. Vi använder PEOPLE LAB.™ för att skapa en snabbare och mer långvarig effekt av kompetensutvecklingen.

REKRYTERING OCH URVAL

It's all about aptitude

Rekruttering er noe av det mest strategiske en leder gjør.«Aptitude» handler om å identifisere et naturlig potensial. Kun gjennom å se mennesker i en reell situasjon kan man finne det faktiske potensialet. Noen ganger kan det finnes der man minst venter det.

SAMARBETAR MED FÖRETAG SOM HAR MOD ATT TÄNKA ANNORLUNDA